Graslandvernietigingschema 2024: aanvulling voor derogatiebedrijven

De regels omtrent graslandvernietiging zijn opgenomen in ons vernieuwde graslandvernietigingsschema. In het schema zijn de aanvullende eisen voor derogatiebedrijven opgenomen op klei- en veengronden al dan niet gelegen in een NV-gebied. Graslandvernietigingsschema De actuele regels omtrent graslandvernietiging zijn opgenomen in het door ons samengestelde Graslandvernietigingsschema 2024. Aanvullende eisen derogatiebedrijven Ten opzichte van het oude schema … Lees meer

Voorwaarden eco-activiteit groene braak

De voorwaarden voor de eco-activiteit ‘groene braak’ zijn per 2024 gewijzigd, evenals de lijst met toegestane gewassen. Onlangs is meer duidelijkheid gekomen over de uitleg van de voorwaarden, met name over wat wel en niet toegestaan is in de ‘9-maanden periode’ (braakperiode). Zo geldt er, naast het verbod op bemesten en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen ook … Lees meer

Hoge raad bevestigd uitspraak verdeling bij fosfaatrechten en pacht

Fosfaatrechten blijven in beginsel van de pachter tenzij er sprake is langdurige pacht van gebouwen en/of grond. Dan kan de verpachter bij einde van de pacht aanspraak maken op een deel van de fosfaatrechten. De Hoge Raad heeft deze eerdere uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bevestigd. Nu een hogere rechter de eerdere uitspraak heeft bevestigd … Lees meer

In 2024 versoepeling GLMC 8

Voor 2024 geldt een versoepeling van GLMC 8 ‘Niet productief areaal’. U mag dit ook invullen met stikstofbindende gewassen en/of vanggewassen. Invulling GLMC 8 In 2024 mag u GLMC 8 ‘Niet productief areaal’ invullen door minimaal 4% van het bouwland te bestemmen voor: Niet-productief areaal (NPA), en/of Stikstofbindende gewassen, en/of Vanggewas Geen gewasbeschermingsmiddelen U mag … Lees meer

Subsidie behoud graslandareaal 2024

De subsidie ‘Behoud graslandareaal’ wordt dit jaar opengesteld van 1 t/m 30 juni 2024. De regeling is vergelijkbaar met die van vorig jaar. Dit jaar kunnen ook bedrijven die in het voorgaande jaar (2023) geen derogatie hebben aangevraagd, omdat voor een deel van de percelen geen derogatienorm meer gold, onder voorwaarden toch voor subsidie in … Lees meer

GLB-premies 2023, inschatting 2024

Binnen het GLB is de basispremie en de eco-premie voor 2023 vastgesteld. Dit geldt ook voor de ‘Toeslag jonge landbouwers’. Daarnaast is een inschatting gegeven voor de basis- en eco-premie 2024. Basispremie 2023 U ontvangt voor de eerste 40 hectare een basispremie van € 267,81 per ha. Voor de hectares boven de 40 hectare ontvangt … Lees meer

Opgave eco-activiteiten uiterlijk 15 mei

Met de Gecombineerde opgave kunt u uw eco-activiteiten voor dit jaar opgeven. Doe dit op tijd en geef ruim genoeg op. Eco-activiteiten uiterlijk 15 mei opgeven Wilt u dit jaar deelnemen aan de eco-regeling? Dan moet u uiterlijk 15 mei uw eco-activiteiten 2024 doorgeven met de Gecombineerde opgave (GO). Alleen dan kunt u in het … Lees meer

GO: belang is groot, invullen kost minder tijd

U kunt t/m 15 mei uw Gecombineerde opgave indienen. Een juiste en tijdige indiening is van belang omdat u uw GLB-subsidies hiermee aanmeldt. Het aantal vragen is veel minder dan vorig jaar. Aanmelden subsidies Met de Gecombineerde opgave (GO) meldt u de GLB-subsidies aan die u later in dit jaar definitief aanvraagt. U kunt uw … Lees meer

GLMC 7: 1/3e-eis, vrijgestelde percelen tellen als ‘gewasrotatie’

Bij GLMC 7 ‘Gewasrotatie op bouwland’ geldt o.a. dat jaarlijks op 1/3e-deel van het bouwland een ander gewas moet worden geteeld. Daarbij zijn bepaalde gewassen vrijgesteld. RVO heeft onlangs aangegeven dat deze vrijgestelde percelen meetellen bij het totaal areaal bouwland én dat deze percelen tevens invulling geven aan de gewasrotatie-eis. Hierdoor kunnen bedrijven met bijvoorbeeld … Lees meer

Regels stikstofnorm groenbemester soms korting op zand en loss

Vanaf 2024 geldt alleen nog een norm voor een niet-vlinderbloemige groenbemester na de teelt van graszaad, granen en koolzaad. Deze groenbemester moet uiterlijk 31 augustus zijn ingezaaid en moet t/m 31 januari blijven staan. Daarnaast geldt onder voorwaarden nog een stikstofnorm voor de graszaadstoppel die als groenbemester blijft staan. De 50% korting op groenbemesternorm na … Lees meer