Mestboekhouding

De mestboekhouding, van vele ondernemers geen hobby. Ondanks dat het de nodige tijd kost is het erg belangrijk. Met een goede mestboekhouding kunt u eventuele boetes voorkomen en dus geld besparen. Door het inspelen op nieuwe regels, gericht en concreet mest afvoeren en tijdig inzicht krijgen in het in- en verkopen van VVO’s benut u uw mineralen stroom zo efficiënt mogelijk.

In januari moet het bemestingsplan afgerond zijn. Het is verstandig om halverwege het jaar een concept te maken hoe je dat jaar uit komt. Mag er nog boer-boer afgevoerd worden, moeten er nog fosfaatrechten of VVO’s gekocht worden?

Wilt u geen zorgen hebben over uw mestboekhouding, een tussentijds concept hebben van uw bemestingsplan? Zodat er nog voldoende tijd is om de nodige mest af of aan te voeren?

Neem dan contact op met een van onze specialisten.

Actualiteiten

Verder is er veel veranderd omtrent de mestwetgeving. Denk hierbij aan de plaatsingsruimte, deze wordt verkleint door de afbouw van de derogatie, NV gebieden en N2000 gebieden. Lees hier meer over de afbouw derogatie.

Ook is de manier van mesttransporten melden veranderd. Sinds dit jaar moet u bij een mesttransport gebruik maken van het ‘realtime Vervoersbewijs Dierlijke Mest’. Als u zelf mest transporteert moet u nu diverse meldingen digitaal indienen via e-CertNL. Voorafgaand en tijdens het transport moeten deze meldingen worden gedaan. Nieuw is ook dat u na het transport als afnemer of leverancier het transport altijd moet bevestigen. Dit gaat ook via e-CertNL.

Lees meer over de actualiteiten onder het kopje “nieuws”.

Kringloopwijzer

De kringloopwijzer is inmiddels niet meer weg te denken in de administratie van de melkveehouder.  Ammoniak, stikstof en fosfaat zijn vaste onderwerpen in de huidige Nederlandse economie. Door het correct invullen is de kringloopwijzer inmiddels een handige managementtool voor uw bedrijf geworden.  De hiermee verkregen informatie omzetten in verbeteringen waar nodig geven u voor uzelf en uw omgeving een goed onderbouwd document waarin duidelijk zichtbaar wordt hoe de mineralenstromen op uw bedrijf lopen.

De kringloopgedachte die al sinds mensenheugenis van toepassing is op de landbouw komt hierin goed naar voren.

Wilt u het invullen van de kringloopwijzer laten uitbesteden of meer toelichting over de uitkomsten, neem dan contact met ons op.

In de onderstaande link is te lezen wanneer de kringloopwijzer ingediend moet zijn per zuivelonderneming:

Indiendatum KLW versie 2023