Mestboekhouding

Een exacte berekening en benutting van uw stikstof- en fosfaatruimte kost tijd en kennis. Wij  willen graag uw partner zijn bij het opstellen, bijhouden en afronden van het bemestingsplan zodat u naar de administratie van het mestplan geen omkijken meer heeft.

Wij kunnen voor u berekenen of de bedrijfsspecifieke excretie (BEX) op uw bedrijf een meerwaarde oplevert. Ook wanneer blijkt dat u mest moet afvoeren en/of moet voldoen aan uw verwerkingsplicht kunnen wij hierin voor u bemiddelen.

Kringloopwijzer

De kringloopwijzer is inmiddels niet meer weg te denken in de administratie van de melkveehouder.  Ammoniak, stikstof en fosfaat zijn vaste onderwerpen in de huidige Nederlandse economie. Door het correct invullen is de kringloopwijzer inmiddels een handige managementtool voor uw bedrijf geworden.  De hiermee verkregen informatie omzetten in verbeteringen waar nodig geven u voor uzelf en uw omgeving een goed onderbouwd document waarin duidelijk zichtbaar wordt hoe de mineralenstromen op uw bedrijf lopen.

De kringloopgedachte die al sinds mensenheugenis van toepassing is op de landbouw komt hierin goed naar voren.