Subsidie behoud graslandareaal: bedrag van 20 naar 50 euro

20 juni 2024

De minister heeft aangekondigd het bedrag voor de subsidie ‘Behoud graslandareaal’ te verhogen van € 20 naar € 50 per 10 kg/ha daling van de derogatienorm. De regeling valt nog steeds onder ‘de-minimissteun’ en daarmee kan een bedrijf niet meer dan € 20.000 ontvangen in drie aaneengesloten jaren. Het beschikbare budget wordt verder opgehoogd naar € 80 miljoen.

Verhoging aangekondigd in ‘Plan van aanpak’

De minister heeft onlangs een ‘Plan van aanpak mestmarkt’ gepubliceerd. Hierin worden diverse voorstellen gedaan. Een van de voorstellen is het verhogen van het subsidiebedrag per ha binnen de subsidieregeling ‘behoud graslandareaal’. Zie voor meer informatie over het plan van aanpak ons bericht Plan van aanpak mestmarkt, weinig voor de korte termijn.

Hoger bedrag per ha en ruimer budget

De minister stelt voor om het bedrag per 10 kg/ha daling van de derogatienorm te verhogen van € 20 naar € 50 per ha. Daarnaast wordt het budget verhoogd naar € 80 miljoen (was € 50 miljoen). Een bedrijf zal door de hogere vergoeding eerder tegen het plafond van ‘de-minimissteun’ aanlopen. Zie voor meer informatie ons bericht Subsidie behoud grasland areaal 2024.