In 2024 versoepeling GLMC 8

29 maart 2024

Voor 2024 geldt een versoepeling van GLMC 8 ‘Niet productief areaal’. U mag dit ook invullen met stikstofbindende gewassen en/of vanggewassen.

Invulling GLMC 8

In 2024 mag u GLMC 8 ‘Niet productief areaal’ invullen door minimaal 4% van het bouwland te bestemmen voor:

  • Niet-productief areaal (NPA), en/of
  • Stikstofbindende gewassen, en/of
  • Vanggewas

Geen gewasbeschermingsmiddelen

U mag geen gewasbeschermingsmiddelen gebruiken bij de teelt van stikstofbindende gewassen en/of vanggewassen, die u inzet voor GLMC 8.

Eco-regeling

Stikstofbindende gewassen kunnen ook ingezet worden voor de eco-regeling. Het is nog niet bekend of de inzet van deze gewassen voor GLMC 8 gevolgen heeft voor de waarde voor de eco-regeling.

Gecombineerde opgave nog niet aangepast.

Door de late bekendmaking van deze versoepeling is de Gecombineerde opgave (GO) nog niet aangepast. Naar verwachting gebeurt dit eind april.

Keuze bij nu invullen GO

Wilt u gebruik maken van deze versoepeling? Dan kunt u nu, in de GO bij de vraag over ‘Conditionaliteit: niet-productie grond’, kiezen voor de vierde optie: ‘Ik laat minimaal 3% van mijn bouwland niet-productief. Dit vul ik aan tot 7% met stikstofbindende gewassen’.

U kunt daarna bij de betreffende teelt van stikstofbindende gewassen aangeven dat u deze inzet voor GLMC 8. Bij vanggewassen kunt u deze optie nog niet aanvinken. Hiervoor moet u wellicht in een later stadium de GO nog aanpassen.

Verdere versoepeling nog niet definitief

Onlangs heeft de Europese Commissie verdere versoepelingen van o.a. GLMC 8 voorgesteld. Op het moment van schrijven is niet bekend of en wanneer deze versoepelingen definitief doorgaan.