Grondmonsters Fosfaatdifferentiatie en Derogatie 2021

Overgangsregeling fosfaatdifferentiatie Bij veel grondmonsters, die in de laatste jaren zijn genomen, is naast het PAL-getal ook al het P-PAE-getal geanalyseerd. Als een grondmonster is genomen op uiterlijk 31 december 2020, dan mag het bedrijf ervoor kiezen om de fosfaattoestand te bepalen op basis van: – De oude methode: Pw- of PAL-getal – De ‘nieuwe’ … Lees meer

Herinnering factuurleges Derogatie 2021

Aanvraag derogatie De termijn voor het aanvragen van de derogatie voor het jaar 2021 is verstreken. De derogatie vergunning wordt pas verleend wanneer de leges betaald zijn. Tijdens het aanvragen wordt RVO gemachtigd voor het incasseren van de monitoringskosten. Deze monitoringskosten worden aan het eind van het jaar van uw rekening afgeschreven. De leges dient … Lees meer

Maispercelen op zand- en lossgrond melden

Wilt u mais gaan telen op zand- en/of lössgrond? Dan moet u de percelen waarop u mais gaat telen uiterlijk 15 februari melden bij RVO. U bent verplicht om deze melding te doen. Op een perceel zonder melding mag u geen mais telen. (m.u.v. biologisch geteelde mais en suikermais geteeld onder folie) Melden bij RVO … Lees meer

Herinnering invullen eindvoorraden formulier

Eindvoorraden formulier Verwacht u dat ProAgro het bemestingsplan van 2020 voor u afrond? Vul dat het eindvoorraden formulier in wat u via mail heeft ontvangen. Deze mail is vrijdag 18-12-2020 aan u verzonden, controleer hiervoor ook uw ongewenste mail. Wanneer u deze mail niet heeft ontvangen neem dan telefonisch contact met ons op. In de … Lees meer

BGT-check 2020

RVO heeft afgelopen zomer wekelijks circa 1.000 bedrijven uitgenodigd om de ‘BGT-check’ uit te voeren. Ontvangt u een uitnodiging? Dan kunt u de eventueel gewijzigde topografische grenzen van uw percelen controleren. BGT-check Het is de bedoeling dat vóór 2022 alle percelen landbouwgrond worden overgezet naar de ‘Basisregistratie Grootschalige Topografie’ (BGT). Hierbij beoordeelt RVO opnieuw alle … Lees meer

Maaien en beweiden EA-vanggewas toegestaan

RVO heeft, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving, aangegeven dat een EA-vanggewas in de verplichte teeltperiode toch mag worden beweid en gemaaid, mits het EA-vanggewas niet wordt vernietigd. Er moet voldoende bedekking van de grond overblijven. Volgens RVO zijn bepaalde gewassen hiervoor geschikt. EA-vanggewas Om te voldoen aan de vergroeningseis ‘ecologisch aandachtsgebied’ (EA) kan gebruik worden … Lees meer

VVO`s: Vervangende Verwerkings Overeenkomst

In Nederland kennen we sinds 2014 de mestverwerkingsplicht. Dit houdt in dat bedrijven met een mestoverschot, verplicht zijn een gedeelte te laten verwerken. Er zijn meerdere mogelijkheden om aan deze verwerkingsplicht te voldoen. Mogelijkheden van mest verwerken: U kunt ervoor kiezen om zelf uw mest te verwerken of om uw totale overschot regionaal af te … Lees meer

Grondmonsters steken voor februari 2021

Derogatie? Wilt u in 2021 aanmelden voor de derogatie vergunning, houd er dan rekening mee dat u aan de voorwaarden voldoet. Een van deze voorwaarden is dat er geldige grondmonsters aanwezig zijn. Grondmonsters voor derogatie 2021 zijn geldig wanneer ze op 1 februari 2021 niet ouder zijn dan 4 jaar. Indien uw grondmonsters voor 1-2-2017 … Lees meer

Voorwaarden maisteelt op zand- of lössgrond 2021

  Teelt u mais op zand- of lössgrond? De kans is groot dat u vanaf volgend jaar, de percelen waarop u de mais gaat telen, moet aanmelden. Daarnaast mag u, op deze percelen, pas vanaf 15 maart drijfmest uitrijden. Extra voorwaarden maisteelt • Uiterlijk 15 februari moet u de percelen waarop u mais wilt verbouwen, … Lees meer

Fosfaatplanning op orde?

Het einde van het jaar nadert in hoog tempo, dus tijd om de balans op te maken. Hoe staat het met de fosfaatplanning op mijn bedrijf? Zijn er dit jaar nog extra fosfaatrechten nodig of heb ik juist fosfaatrechten over?   Fosfaatrechten over? In het geval u fosfaatrechten over hebt zou u kunnen overwegen om … Lees meer