Aankondiging eindvoorradenformulier 2021

Verwacht u dat ProAgro het bemestingsplan van 2021 voor u afrondt? Net als voorgaande jaren kunt u via de computer een formulier invullen waarmee u uw gegevens aan ons doorgeeft. In de mail vindt u een link die toegang geeft tot het online vragenformulier. Wanneer u alle vragen zorgvuldig beantwoord zijn wij de minste tijd … Lees meer

Ook in 2022 pilot mineralenconcentraat

In 2022 kunt u ook gebruikmaken van de pilot mineralenconcentraat. Onlangs is aangekondigd, dat de pilot met één jaar is verlengd. Binnen de pilot kunt u mineralenconcentraat gebruiken als kunstmestvervanger. Eventueel extra voorwaarden Op de site van RVO is de verlenging aangekondigd. De officiële regeling is nog niet gepubliceerd. Mogelijk moet u vanaf 2022 als … Lees meer

Mestvoorraden: Wat zijn de gehalten?

Het einde van het jaar komt weer in zicht. Daarmee komt ook de tijd dat u uw mestboekhouding weer moet afronden. Per jaar moet u de mestvoorraad bepalen en met welke gehalten u moet rekenen. Belangrijk punt bij controle De hoeveelheid mest die u in voorraad heeft bepaald samen met de gehalten in deze voorraad … Lees meer

Fosfaatrechten o.b.v. totale melkproductie

  Op de website van RVO, bij de veel gestelde vragen fosfaatrechten, valt te lezen dat bij de bepaling van de melkproductie RVO uitgaat van de melk die op het bedrijf wordt geproduceerd. Onderaan dit bericht vindt u een link met de informatie. Bij het vaststellen van het aantal benodigde fosfaatrechten voor 2021 zal de … Lees meer

Hoogte basis- en vergroeningspremies GLB 2021

Voor het jaar 2021 is de basispremie vastgesteld op € 259,73 per hectare. De vergroeningspremie bedraagt € 111,96 per hectare. De Europese budgetkorting is nog niet bekend. Gelijk aan 2020 De waarde van de betalingsrechten 2021 en de daaraan gekoppelde vergroeningspremie zijn gelijk aan de bedragen over het jaar 2020. Kortingen Net als vorig jaar … Lees meer

Aanmelden fosfaatverrekening 2021

Heeft u dit jaar te veel fosfaat op uw bouwland gebruikt? Dan kunt u deze overschrijding onder voorwaarden verrekenen met aankomend jaar. U moet de ‘fosfaatverrekening’ uiterlijk 31 december melden bij RVO. Overschrijding van 20 kg U mag de fosfaatverrekening alleen toepassen als de overschrijding van de gebruiksnorm niet groter is dan 20 kg fosfaat … Lees meer

Opnieuw uitstel rVDM

De invoering van rVDM is eerder uitgesteld. De minister heeft aangegeven dat de inwerkingtreding met een jaar wordt uitgesteld. De nieuwe invoeringsdatum is nu gepland op 1 januari 2023. Vooraf vindt een uitrolfase plaats, die begint na het mestseizoen 2022. Realtime Vervoersbewijs Dierlijke Mest Met de invoering van ‘real time Vervoersbewijs Dierlijke Mest’ (rVDM) is … Lees meer

Voorstel verplicht vanggewas op zand en löss in 7e actieprogramma

Het concept 7e Actieprogramma bevat meerdere ingrijpende maatregelen. Eén van de voorgestelde maatregelen is een verplicht vanggewas op bouwland gelegen op zand- en lössgrond. Vanaf 2023 moet u op 60% van uw bouwland een vanggewas telen. Vanaf 2027 geldt dit voor al uw bouwland gelegen op zand- en lössgrond. Actieprogramma is verplicht Nederland is verplicht … Lees meer

Uitstel voor inzaaien vanggewas na snijmais

Demissioniar minister Schouten meld in een kamerbrief dat de uiterste inzaaidatum voor een vanggewas na de maïs (op zand- en lössgrond) voor 2021 verschuift naar 31 oktober. Voorwaarde is dat het vanggewas binnen drie etmalen na de oogst gezaaid wordt. Soort vanggewas De toegestane soorten vanggewassen blijven ongewijzigd. Dit houd in dat het mogelijk is … Lees meer

Collega’s gezocht

ProAgro is op zoek naar enthousiaste collega’s. We zoeken met name versterking in de drukke periode tijdens de winter en het vroege voorjaar. Gedurende de nazomer en herfst voldoet een lagere personele bezetting. Oftewel, de arbeidspiek loopt van december tot en met mei. Om deze piekbelasting op te vangen werken we binnen ProAgro met flexibele … Lees meer