Aanvragen voorschot basis- en vergroeningspremie

Ook dit jaar kunt u een voorschot op de uitbetaling van de basis- en vergroeningspremie aanvragen. Het voorschot bedraagt € 270 per betalingsrecht. Wilt u dit voorschot ontvangen? Dien uw aanvraag dan tijdig in. Voorschot aanvragen bij RVO U kunt het voorschot aanvragen bij RVO. Dit moet u uiterlijk 28 juni doen. Uitbetaling vanaf 19 … Lees meer

Korting fosfaatrechten terug naar 10%

Zoals u wellicht hebt begrepen is de korting bij de overdracht van fosfaatrechten verlaagd naar 10%. Deze lagere korting is van toepassing op de overdrachten die vanaf 30 april zijn geregistreerd. Er zijn ook situaties waarin u niet te maken krijgt met een korting, deze zijn niet veranderd. De korting is 10% Draagt u fosfaatrechten … Lees meer

GLB 2023: Hoofdlijnen systeem ecoregeling

In het nieuwe GLB kunt u in aanmerking komen voor steun vanuit de ecoregeling. Dit komt bovenop de basispremie. U kunt zelf bepalen of u hier aan deelneemt. Voor deelname moet u verschillende ‘eco-activiteiten’ uitvoeren. Hiermee geeft u invulling aan de GLB-doelen op de thema’s: klimaat, bodem en lucht, water, landschap en biodiversiteit. Systeem ecoregeling … Lees meer

Toeslag jonge landbouwers loopt door in nieuwe GLB

Ontvangt u de ‘Toeslag Jonge landbouwers’? Of vraagt u deze dit jaar voor het eerst aan? Dan kunt u ook in het nieuwe GLB, vanaf 2023, deze toeslag blijven ontvangen. Wel wijzigt de toeslag van een bedrag per hectare naar een bedrag per bedrijf. Doorloop ‘vijfjaarstermijn’ Voor jonge landbouwers, die onder het huidige GLB (t/m … Lees meer

Afromingsvrije lease fosfaatrechten

U kunt nu fosfaatrechten afromingsvrij leasen of verleasen. Op dit moment is RVO bezig om het meldingsformulier hierop aan te passen. De verwachting is dat u de benodigde melding vanaf half april kunt doorgeven. U kunt per kalenderjaar maximaal 100 kg afromingsvrij leasen. Als verleaser kunt u wel meer dan 100 kg afromingsvrij verleasen. Eén … Lees meer

Nieuwe collega Mark Stapel

Graag stellen wij onze nieuwe collega aan u voor! Ik ben Mark Stapel, 32 jaren jong. Van jongs af aan ben ik actief bezig op ons eigen melkveebedrijf. Na het behalen van mijn master Dier-Veehouderij en Accounting heb ik bovendien een kleine tien jaar als agrarisch bedrijfsadviseur bij een agrarisch adviesbureau gewerkt. Hier ben ik … Lees meer

Fosfaatbank: openstelling 2022, ingang ontheffing 2023

De langverwachte fosfaatbank lijkt nu eindelijk te komen. De vraag is echter wel hoe ‘groot’ deze bank zal zijn. Wilt u uitbreiden, heeft u fosfaatrechten nodig en bent u grondgebonden? Wellicht komt u dan in aanmerking voor een ontheffing. De toekenning gaat op basis van een loting. Als u een jonge landbouwer bent heeft u … Lees meer

Gecombineerde opgave 2022

De periode voor het invullen van de Gecombineerde opgave 2022 is gestart. Het belang van een juiste en volledige opgave is groot, met name als u GLB-subsidies aanvraagt. Daarnaast moet u ook andere zaken goed geregeld hebben. Indieningstermijn U kunt de Gecombineerde opgave, zonder korting, indienen t/m 15 mei 2022. Dient u de Gecombineerde opgave … Lees meer

Melden maisteelt uiterlijk 15 februari

Wilt u mais telen op zand- of lössgrond? Let er dan op, dat u dit uiterlijk 15 februari meldt bij RVO. Op de gemelde percelen mag u pas vanaf 15 maart drijfmest en/of vloeibaar zuiveringsslib uitrijden. Het uitrijden van vaste mest is wel toegestaan. Melden maisteelt Op zand- en lössgrond mag u alleen mais telen … Lees meer

Derogatie 2022

Wilt u graag gebruikmaken van derogatie? Helaas is het op dit moment nog niet duidelijk of Nederland opnieuw derogatie krijgt. Dit besluit zal pas laat in het jaar vallen. Dit betekent voor u een hele onzekere periode. Voor de bemesting van uw percelen hoeft u nu nog geen ingrijpende keuzes te maken. Voorlopig derogatievoorwaarden 2021 … Lees meer