Gecombineerde opgave

De gecombineerde opgave is van groot belang voor uw bedrijf. Een kleine wijziging kan al snel grote financiële gevolgen hebben. Samen met u kijken wij naar de mogelijkheden die op uw bedrijf van toepassing zijn zodat u met uw betalingsrechten niet voor vervelende verrassingen komt te staan! Wij kunnen deze klus voor u klaren.

Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB)

Het GLB brengt een groot aantal regels en eisen met zich mee.. Het niet of onvoldoende voldoen aan deze eisen kan leiden tot korting op uw betalingsrechten. Indien u aan vergroeningseisen moet voldoen assisteren wij u graag bij een zo gunstige mogelijke invulling hiervan.

Vergunningen

In de huidige tijd is het meer dan ooit van belang uw vergunningen goed in orde te hebben. Activiteitenbesluit, milieuvergunning, omgevingswet, wet natuurbescherming zijn zomaar enkele voorbeelden waar u als ondernemer mee te maken heeft. Wij kunnen uw huidige vergunningen  screenen en u waar nodig begeleiden in eventuele aanpassingen of (vervolg)stappen zodat uw vergunningen aansluiten bij uw bedrijfsvoering.

Actuele wet- en regelgeving

De wet- en regelgeving in Nederland neemt een prominente plaats in bij het uitoefenen van uw bedrijfsvoering. Wat is er veranderd en hoe werkt het nu dan zijn vragen die regelmatig gesteld worden. Wij houden de actualiteiten hierover bij en kunnen u hierin adviseren en bijpraten over de diverse actuele regelingen.

Handel

In elke bedrijfsvoering krijgt u in meer of minder mate te maken met verhandelbare rechten. Voor de handel in fosfaatrechten en VVO ’s kunnen wij uw partner zijn en ook door snel in te springen op landelijke politiek en economie kunnen wij anticiperen op nieuwe ontwikkelingen om samen met u de juiste keus te maken. Voor meer informatie en actuele prijzen kunt u contact met ons opnemen.