Nieuws

I&R paardachtigen verplicht vanaf 21 april 2021 31 maart 2021

Houd u één of meer (hobby)paarden als bedrijf of als particulier? Dan moet u vanaf 21 april de verblijfplaats van uw paard(en) registreren in I&R-paarden. Registratie locatie Al vele jaren geldt dat uw paard moet zijn gechipt en een paspoort moet hebben. Vanaf 21 april moet u ook de verblijfplaats van uw ‘paardachtige’ (paarden, pony’s, … Lees meer

Betalingsrechten vervallen bij twee jaar niet benut 31 maart 2021

Kunt u voor het tweede jaar niet al uw betalingsrechten benutten? Dan vervalt het aantal betalingsrechten die u in twee opeenvolgende jaren niet heeft benut. U kunt betalingsrechten nog t/m 15 mei overdragen. Vervallen betalingsrechten Betalingsrechten vervallen als u ze in twee opeenvolgende jaren niet heeft benut. Hierbij wordt gekeken naar het totaal aantal betalingsrechten … Lees meer

Extra mogelijkheid melden maisteelt op zand- en lossgrond t/m 31 maart 2021 24 maart 2021

Onlangs heeft RVO schriftelijk aangegeven (en tevens op haar website gepubliceerd) dat het t/m 31 maart nog mogelijk is om percelen op zand- en lössgrond aan te melden voor de maisteelt. Voorwaarde is wel dat op de percelen bouwland t/m 14 maart geen drijfmest en/of vloeibaar zuiveringsslib is uitgereden. Voor percelen die na 15 februari … Lees meer

Gebruik sleepvoetbemester 19 maart 2021

Wilt u (weer) gebruikmaken van een sleepvoetmachine om uw grasland op klei- en/of veengrond te bemesten? Dat mag alleen als u uw drijfmest met water verdunt. U moet bij iedere kuub mest minimaal een halve kuub water toevoegen. Daarnaast moet u vooraf een melding doen bij RVO. Dit moet ieder jaar opnieuw gebeuren. Sleepvoetbemester U … Lees meer

Gecombineerde opgave 2021 19 maart 2021

De periode voor het invullen van de Gecombineerde opgave 2021 is gestart. Het belang van een juiste en volledige opgave is groot, met name als u GLB-subsidies aanvraagt. Daarnaast moet u ook andere zaken goed geregeld hebben. Indieningstermijn U kunt de Gecombineerde opgave, zonder korting, indienen t/m 15 mei 2021. Dient u de Gecombineerde opgave … Lees meer

Voorwaarden grondmonsters 2021 19 maart 2021

Per 1 januari 2021 wordt er een gecombineerde indicator gebruikt om de fosfaattoestand van zowel grasland als bouwland te bepalen. Dit wordt een combinatie van: • Het P-AL-getal. Een ‘capaciteitsindicator’ die een beeld geeft van de totale hoeveelheid fosfaat in de bodem. • Het P-CaCl2-getal. Een ‘intensiteitsindicator’ die een indicatie geeft van de beschikbare hoeveelheid … Lees meer

Minimale zaaihoeveelheid EA-vanggewassen 19 maart 2021

Vanaf 2021 moet bij de teelt van een EA-vanggewas voldoende zaaizaad zijn gezaaid én moet het vanggewas zichtbaar aanwezig zijn in het veld. Voorheen was het voldoende als aan één van deze eisen werd voldaan. Hoeveelheid zaaizaad én zichtbare bedekking Met de wijziging (onderdeel C) van de Uitvoeringsregeling rechtstreekste betalingen GLB is bepaald, dat aan … Lees meer

Mais of aardappels telen op voormalig grasland 19 maart 2021

Gaat u mais of aardappels telen op voormalige grasland op zand- en lössgrond? Wanneer u het gras dit voorjaar vernietigt, moet u de stikstofgebruiksnorm van de mais of aardappelen met 65 kg korten. Dit geldt ook als u geen derogatie op uw bedrijf toepast. Er zijn wel enkele uitzonderingen. Vaker korting Sinds 2019 geldt de … Lees meer

Grondmonsters Fosfaatdifferentiatie en Derogatie 2021 5 februari 2021

Overgangsregeling fosfaatdifferentiatie Bij veel grondmonsters, die in de laatste jaren zijn genomen, is naast het PAL-getal ook al het P-PAE-getal geanalyseerd. Als een grondmonster is genomen op uiterlijk 31 december 2020, dan mag het bedrijf ervoor kiezen om de fosfaattoestand te bepalen op basis van: – De oude methode: Pw- of PAL-getal – De ‘nieuwe’ … Lees meer

Herinnering factuurleges Derogatie 2021 2 februari 2021

Aanvraag derogatie De termijn voor het aanvragen van de derogatie voor het jaar 2021 is verstreken. De derogatie vergunning wordt pas verleend wanneer de leges betaald zijn. Tijdens het aanvragen wordt RVO gemachtigd voor het incasseren van de monitoringskosten. Deze monitoringskosten worden aan het eind van het jaar van uw rekening afgeschreven. De leges dient … Lees meer