Nieuws

Mogelijkheid tot melden gebruik hogere fosfaatnorm 4 juni 2020

Wilt u een hogere fosfaatnorm toepassen op uw perceel bouwland met de fosfaattoestand ‘hoog’? Als u aan de voorwaarden voldoet mag u de fosfaatnorm met 5 kg/ha verhogen. U moet dit uiterlijk 31 december 2020 melden aan RVO. U kunt het formulier nu al invullen. Bewaar het formulier als bewijsmateriaal. Hogere fosfaatnorm toepassen U kunt … Lees meer

Voorschot betalingsrechten uiterlijk 15 juni aanvragen 20 mei 2020

Heeft u uitbetaling van betalingsrechten aangevraagd? U kunt uiterlijk 15 juni een voorschot op de uitbetaling van de basis- en vergroeningspremie aanvragen. U ontvangt het voorschot na 1 juli. € 300 per hectare U kunt het voorschot alleen aanvragen voor de basis- en vergroeningspremie. Het voorschot bedraagt € 300 per hectare. RVO betaalt het voorschot … Lees meer

Wijzigingen Gecombineerde opgave t/m 9 juni zonder korting 10 mei 2020

Vanwege de coronacrisis kunt u, zonder de gebruikelijke termijnkorting, na 15 mei wijzigingen in uw ingediende Gecombineerde opgave doorgeven. U moet echter wel uiterlijk 15 mei de GLB-subsidies hebben aangevraagd. Zorg ervoor dat u uw Gecombineerde opgave uiterlijk 15 mei indient en eventuele correcties uiterlijk 9 juni doorvoert. Geen termijnkorting bij aanpassingen Indien u uw … Lees meer

Betalingsrechten en niet-landbouwactiviteiten 7 mei 2020

Vinden er ook niet-landbouwactiviteiten plaats op uw percelen landbouwgrond? U kunt op deze percelen toch betalingsrechten verzilveren, indien deze activiteiten niet meer dan 90 dagen duren en de grond daarna weer beschikbaar is voor de landbouw. Is dat niet het geval? Corrigeer dan uw opgave. Niet-landbouwactiviteiten U kunt alleen betalingsrechten verzilveren op percelen die u … Lees meer

Alleen fosfaatdifferentiatie bij opgave PAL en Pw 1 mei 2020

Wilt u gebruik maken van de fosfaatdifferentiatie? Geef dan uiterlijk 15 mei het PAL- en/of Pw-getal op in de Gecombineerde opgave. RVO heeft onlangs aangeven dat de fosfaatdifferentiatie alleen kan worden toegepast als de fosfaattoestand van de betreffende percelen tijdig is doorgegeven. Toepassen hogere fosfaatnorm U kunt gebruik maken van een hogere fosfaatgebruiksnorm als u … Lees meer

Vanaf 2020: korting bij onterechte aanvraag Nationale reserve 1 mei 2020

Ook in 2020 kunt u, als u aan de gestelde voorwaarden voldoet, betalingsrechten uit de Nationale reserve aanvragen. Vanaf 2020 kan echter een korting worden opgelegd als u ten onrechte een aanvraag indient. Betalingsrechten uit Nationale reserve U kunt, onder voorwaarden, betalingsrechten uit de Nationale reserve (NR) aanvragen als u: • Een Jonge landbouwer bent. … Lees meer

Nieuwe tabellen RVO beschikbaar 1 mei 2020

Veel van de normen die u nodig heeft voor de gebruiksnormenberekening zijn opgenomen in verschillende tabellen van RVO. Jaarlijks worden de tabellen aangepast met de meest recente informatie. In de Tabellenbrochure 2020 zijn alle tabellen samengevoegd tot één document. Wijzigingen Per 1 januari 2020 zijn er diverse wijzigingen doorgevoerd. De kans is groot dat ook … Lees meer

Voorkom vervallen van betalingsrechten 1 mei 2020

Zoals eerder gemeld komen vanaf 2020 betalingsrechten eerder te vervallen. Heeft u in 2019 niet al uw betalingsrechten benut en heeft u ook in 2020 meer rechten dan grond? Dan zullen in 2020 al rechten komen te vervallen. Benutting betalingsrechten Heeft u vorig jaar een aantal betalingsrechten niet benut? Bekijk dan of u dit jaar … Lees meer

Derogatie en mais na gras? Vernietigingsmonster nu verplicht! 1 mei 2020

Heeft u afgelopen jaar gebruikgemaakt van derogatie? En wilt u hier, zo mogelijk, dit jaar weer gebruik van maken? Houd er dan rekening mee dat op dit moment de vrijstelling voor het nemen van een graslandvernietigingsmonster bij mais na gras op zand- en lössgrond niet van toepassing is. Vrijstelling 2019 Maakte u in 2019 gebruik … Lees meer

Alleen fosfaatdifferentiatie bij opgave PAL en Pw in Gecombineerde Opgave 2 april 2020

Wilt u gebruik maken van de fosfaatdifferentiatie? Geef dan uiterlijk 15 mei het PAL- en/of Pw-getal op in de Gecombineerde opgave. RVO heeft onlangs aangeven dat de fosfaatdifferentiatie alleen kan worden toegepast als de fosfaattoestand van de betreffende percelen tijdig is doorgegeven. Toepassen hogere fosfaatnorm U kunt gebruik maken van een hogere fosfaatgebruiksnorm als u … Lees meer