Nieuws

Herrinering aanvraag derogatie 2022. Aanvragen mogelijk t/m 13-12-2022 12 december 2022

Let op! Tot en met 13 december kunt u een derogatievergunning voor 2022 aanvragen. Naast deze aanvraag moet u, ondanks dat het bemestingsseizoen allang voorbij is, zorgen voor een bemestingsplan en geldige monsters. Ook hiervoor is 13 december een belangrijke datum. Aanvraag Derogatie Let op! ProAgro vraagt uw derogatievergunning niet standaard aan, het is belangrijk … Lees meer

Hoogte basis-en vergroeningspremie 2022 9 december 2022

Onlangs is de hoogte van de basis- en vergroeningspremie 2022 definitief vastgesteld. Dit jaar is er geen sprake van budgetkortingen. Basis- en vergroeningspremie U kunt in 2022 € 240,62 per hectare aan basispremie ontvangen. De vergroeningspremie bedraagt € 103,78 per hectare. Het totale bedrag aan basis- en vergroeningspremie bedraagt daarmee € 344,40 per ha. Dit … Lees meer

Toeslag jonge landbouwers 2022 9 december 2022

Bent u Jonge landbouwer? En heeft u met de Gecombineerde opgave 2022 de toeslag Jonge landbouwers aangevraagd? Het is nu bekend hoeveel toeslag u krijgt. Toeslag Jonge landbouwers Deze toeslag is voor de aanvragen in 2022 vastgesteld op € 53,60 per ha. Dit is lager dan in 2021. Toen was de toeslag € 58,70 per … Lees meer

Investeringssubsidie- vervolg Groeneconomisch herstel 9 december 2022

U kunt t/m 31 januari 2023 subsidie aanvragen voor een heel aantal verschillende fysieke investeringen. Bekijk of op de investeringslijst ook voor u interessante investeringen staan. Vervolg ‘Investeren in groen-economisch herstel’ Deze subsidieregeling ‘Investeringsregeling POP3+ 2022’ is een vervolg op de regeling ‘Investeren in groen-economisch herstel’. Voor deze subsidieregeling was eind 2021/begin 2022 veel belangstelling. … Lees meer

Aanpassing uurtarief 9 december 2022

Binnen ProAgro voeren we per januari 2023 een aanpassing door in het uurtarief. Het uurtarief wordt verhoogt naar 97,50 euro/uur. We willen bij ProAgro kwaliteit leveren en beschikken over de juiste kennis om de klant van gedegen advies en goede diensten te voorzien. Om dit te borgen zien we ons genoodzaakt om het tarief te … Lees meer

Simulatie tool GLB 2023-2027 6 oktober 2022

Hoe gaat u in 2023 mee doen aan de ECO-regeling en welke premie gaat u ontvangen? Voor veehouders maar ook voor akkerbouwers gaat er veel veranderen in het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). De Betalingsrechten en de vergroeningspremie vervallen. Hiervoor in de plaats komt een basispremie met daarbovenop een ECO-regeling. Basis-premie Een pakket van maatregelen welke … Lees meer

Het nieuwe GLB 6 oktober 2022

In 2023 verandert het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Doel van het nieuwe GLB is om de landbouw te verduurzamen door toekomstbestendige boeren sterker te belonen. De grootste veranderingen met voorgaande jaren zijn de complexiteit en specificatie per bedrijf. Voor elk bedrijf is er een specifieke benadering noodzakelijk, er is geen vaste aanpak. Binnen het GLB zijn … Lees meer

Eco-regeling: twee regio’s voor punten en waarden 4 oktober 2022

Om aan de eco-regeling mee te kunnen doen moet u een bepaald aantal punten behalen. Daarnaast bepaalt RVO uw eco-premie o.a. op basis van de waarde van de toegepaste eco-activiteiten. Voor beide situaties is Nederland ingedeeld in twee regio’s. Regio’s voor eco-regeling Op de site van RVO staat een plaatje van Nederland met daarin de … Lees meer

Stapelen eco-activiteiten mogelijk 4 oktober 2022

Binnen de eco-regeling van het nieuwe GLB kunt u soms meerdere eco-activiteiten op een perceel toepassen. Afhankelijk van de combinatie mag u alleen het hoogste aantal punten en de hoogste waarde kiezen. Bij andere combinaties mag u zelfs de punten en waarden van de betreffende eco-activiteiten bij elkaar optellen. Voorbeelden stapelen eco-activiteiten Hieronder staan twee … Lees meer

Wijzigingen EA-vanggewas tijdig doorgeven 4 oktober 2022

Vult u de EA-verplichting in met vanggewassen? Zorg dan dat deze vanggewassen ook goed in de Gecombineerde opgave staan. Klopt het ingevulde gewas nog? Moet de inzaaidatum worden gewijzigd? Geef dit op tijd door. Ander gewas Zaait u een ander EA-vanggewas dan u in de Gecombineerde opgave heeft opgegeven? Vul dit nieuwe gewas in. Ander … Lees meer