Nieuws

Extra vragen in Gecombineerde Opgave 6 maart 2020

In de Gecombineerde opgave 2020 zijn veel extra vragen opgenomen. De meeste vragen worden gesteld vanwege de Landbouwtelling en zijn vooral voor bepaalde ‘statistieken’ van belang. Diverse vragen zijn in eerdere jaren ook al eens gesteld. Algemene vragen Veel van de extra vragen zijn redelijk eenvoudig te beantwoorden. Deze gaan bijvoorbeeld over de bedrijfsleiding, bedrijfsopvolging, … Lees meer

Gecombineerde Opgave 2020 3 maart 2020

De periode voor het invullen van de Gecombineerde opgave 2020 is gestart. Het belang van een juiste en volledige opgave is groot, met name als u GLB-subsidies aanvraagt. Daarnaast moet u ook andere zaken goed geregeld hebben. Indieningstermijn U kunt de Gecombineerde opgave, zonder korting, indienen t/m 15 mei 2020. Dient u de Gecombineerde opgave … Lees meer

Diernormen gewijzigd 20 februari 2020

Meerdere diernormen zijn vanaf 2020 gewijzigd. U zult bij het opstellen van uw mestberekening rekening moeten houden met de nieuwe normen. Ook zijn de omschrijvingen van melkvee aangepast. Graasdieren Heeft u fokstieren en/of opfokgeiten? Voor deze dieren worden één of meerdere forfaits naar beneden bijgesteld. Voor uw melkgeiten geldt vanaf 2020 een lagere stikstof-, maar … Lees meer

Invulling vergroeningseisen 2020 minimaal gewijzigd 19 februari 2020

Vraagt u in 2020 bedrijfstoeslag aan? U zult dan ook aan de vergroeningseisen moeten voldoen, tenzij u daarvoor vrijgesteld bent. De vergroeningseisen zijn in 2020 gelijk aan 2019. De invulling is wat gewijzigd. De optie ‘Braak met drachtplanten’ is uitgebreid. U kunt geen gebruik meer maken van het Veldleeuwerikpakket. Gelijke eisen In 2020 zijn de … Lees meer

Fosfaatklassen en -normen 2020 definitief 18 februari 2020

Vanaf 2020 heeft u te maken met nieuwe fosfaatklassen. Daarnaast daalt de fosfaatgebruiksnorm op gronden in de fosfaatklasse ‘hoog’. Onder voorwaarden kunt u op bouwland een hogere norm toepassen. De normen in de andere klassen zijn gelijk gebleven of gestegen. Definitieve fosfaatklassen en -normen In onderstaande tabel kunt u de definitieve klasse-indeling en bijbehorende normen … Lees meer

Wintergraan na snijmais als GPS oogsten toegestaan 23 januari 2020

Teelt u na gangbare snijmais een wintergraan als verplicht vanggewas? U moet dit gewas dan laten staan als hoofdteelt. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving heeft RVO nu aangegeven dat u dit wintergraan als geheleplantsilage mag oogsten. De korrel moet wel minimaal deegrijp zijn. Verplicht vanggewas na snijmais Sinds 2019 zijn de regels omtrent het verplichte … Lees meer

Derogatie 2020 nog niet bekend: gevolgen einddatums 22 januari 2020

Wilt u in 2020 (weer) gebruik maken van derogatie? Waarschijnlijk wordt pas in maart of april 2020 duidelijk of de derogatie met twee jaar wordt verlengd. Dit heeft ook invloed op de diverse ‘einddatums’, zoals het aanvragen van uw derogatievergunning, het opstellen van uw bemestingsplan en het nemen van grondmonsters. Nog geen duidelijkheid Of u … Lees meer

Overdracht dier-/fosfaatrechten aangehouden i.v.m. extern salderen 5 december 2019

Sinds 4 oktober worden overdrachten van dier- en fosfaatrechten door RVO aangehouden. Dit heeft te maken met de stikstofmaatregel ‘extern salderen’ die nog ter discussie staat. Binnenkort krijgen de vervreemders hierover een brief van RVO. De overdrachtsmelding kan alleen ingetrokken worden als ook de verwerver hiermee instemt.

Vanggewas na mais: GPS toch toegestaan 3 december 2019

Een wintergraan na snijmais mag toch als GPS worden geoogst. RVO heeft dit gewijzigde standpunt onlangs schriftelijk bevestigd. Inmiddels is de site van RVO hierop aangepast.