Nieuws

Hoge raad bevestigd uitspraak verdeling bij fosfaatrechten en pacht 4 april 2024

Fosfaatrechten blijven in beginsel van de pachter tenzij er sprake is langdurige pacht van gebouwen en/of grond. Dan kan de verpachter bij einde van de pacht aanspraak maken op een deel van de fosfaatrechten. De Hoge Raad heeft deze eerdere uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bevestigd. Nu een hogere rechter de eerdere uitspraak heeft bevestigd … Lees meer

In 2024 versoepeling GLMC 8 29 maart 2024

Voor 2024 geldt een versoepeling van GLMC 8 ‘Niet productief areaal’. U mag dit ook invullen met stikstofbindende gewassen en/of vanggewassen. Invulling GLMC 8 In 2024 mag u GLMC 8 ‘Niet productief areaal’ invullen door minimaal 4% van het bouwland te bestemmen voor: Niet-productief areaal (NPA), en/of Stikstofbindende gewassen, en/of Vanggewas Geen gewasbeschermingsmiddelen U mag … Lees meer

Subsidie behoud graslandareaal 2024 29 maart 2024

De subsidie ‘Behoud graslandareaal’ wordt dit jaar opengesteld van 1 t/m 30 juni 2024. De regeling is vergelijkbaar met die van vorig jaar. Dit jaar kunnen ook bedrijven die in het voorgaande jaar (2023) geen derogatie hebben aangevraagd, omdat voor een deel van de percelen geen derogatienorm meer gold, onder voorwaarden toch voor subsidie in … Lees meer

GLB-premies 2023, inschatting 2024 21 maart 2024

Binnen het GLB is de basispremie en de eco-premie voor 2023 vastgesteld. Dit geldt ook voor de ‘Toeslag jonge landbouwers’. Daarnaast is een inschatting gegeven voor de basis- en eco-premie 2024. Basispremie 2023 U ontvangt voor de eerste 40 hectare een basispremie van € 267,81 per ha. Voor de hectares boven de 40 hectare ontvangt … Lees meer

Opgave eco-activiteiten uiterlijk 15 mei 21 maart 2024

Met de Gecombineerde opgave kunt u uw eco-activiteiten voor dit jaar opgeven. Doe dit op tijd en geef ruim genoeg op. Eco-activiteiten uiterlijk 15 mei opgeven Wilt u dit jaar deelnemen aan de eco-regeling? Dan moet u uiterlijk 15 mei uw eco-activiteiten 2024 doorgeven met de Gecombineerde opgave (GO). Alleen dan kunt u in het … Lees meer

GO: belang is groot, invullen kost minder tijd 21 maart 2024

U kunt t/m 15 mei uw Gecombineerde opgave indienen. Een juiste en tijdige indiening is van belang omdat u uw GLB-subsidies hiermee aanmeldt. Het aantal vragen is veel minder dan vorig jaar. Aanmelden subsidies Met de Gecombineerde opgave (GO) meldt u de GLB-subsidies aan die u later in dit jaar definitief aanvraagt. U kunt uw … Lees meer

GLMC 7: 1/3e-eis, vrijgestelde percelen tellen als ‘gewasrotatie’ 21 maart 2024

Bij GLMC 7 ‘Gewasrotatie op bouwland’ geldt o.a. dat jaarlijks op 1/3e-deel van het bouwland een ander gewas moet worden geteeld. Daarbij zijn bepaalde gewassen vrijgesteld. RVO heeft onlangs aangegeven dat deze vrijgestelde percelen meetellen bij het totaal areaal bouwland én dat deze percelen tevens invulling geven aan de gewasrotatie-eis. Hierdoor kunnen bedrijven met bijvoorbeeld … Lees meer

Regels stikstofnorm groenbemester soms korting op zand en loss 18 maart 2024

Vanaf 2024 geldt alleen nog een norm voor een niet-vlinderbloemige groenbemester na de teelt van graszaad, granen en koolzaad. Deze groenbemester moet uiterlijk 31 augustus zijn ingezaaid en moet t/m 31 januari blijven staan. Daarnaast geldt onder voorwaarden nog een stikstofnorm voor de graszaadstoppel die als groenbemester blijft staan. De 50% korting op groenbemesternorm na … Lees meer

Europese alternatieven GLMC 8 ‘NPA’ bekend, Nederlandse invulling nog niet 23 februari 2024

De EU heeft formeel bekend gemaakt dat bedrijven in 2024 kunnen kiezen voor een alternatieve invulling van GLMC 8 ‘Niet productief areaal’ (NPA). Bedrijven moeten nu minimaal 4% van het bouwland aanleggen met NPA en/of eiwitgewassen en/of vanggewassen. Gewasbeschermingsmiddelen zijn hierbij niet toegestaan. Lidstaten kunnen zelf besluiten of ze deze alternatieven doorvoeren en welke voorwaarden … Lees meer

Uitwerking eco-activiteit weiden, vanaf 1 maart aanmelden 23 februari 2024

Onlangs zijn de voorwaarden voor de eco-activiteiten ‘weiden’ voor melkkoeien bekend gemaakt. Per eco-activiteit ‘weiden’ geldt o.a. een minimaal aantal uren beweiden (1.500 of 2.500 uur per jaar) en een maximaal aantal melkkoeien per hectare huiskavel (grasland). Het bedrijf moet de eco-activiteit aanmelden middels de Gecombineerde opgave. Daarnaast moet het bedrijf zich vóór de eerste … Lees meer