Nieuws

PAS-meldingen: gegevens aan provincie doorgeven 21 juli 2020

Heeft u in de PAS-periode een PAS-melding bij uw provincie ingediend? Minister Schouten wil deze ‘PAS-meldingen’ omzetten in een formele toestemming. Om dit te realiseren heeft de minister samen met de provincies extra informatie nodig. Heeft u een mail ontvangen om deze informatie aan te leveren? Doe dit dan uiterlijk 13 augustus 2020. Legaliseren Uw … Lees meer

Twee jaar langer betalingsrechten 21 juli 2020

Het nieuwe GLB wordt nagenoeg zeker met twee jaar uitgesteld. Dit betekent o.a. dat uw betalingsrechten t/m 2022 blijven bestaan. De waarde van uw betalingsrechten zal wel verder afnemen. Overgangsregeling Onlangs is in de EU een ‘overgangsregeling’ voor het GLB goedgekeurd. Met deze overgangsregeling wordt geregeld, dat de huidige GLB-regelingen nog twee jaar doorlopen (t/m … Lees meer

Geringe wijziging BEX 2020 en verruiming voorwaarden 6 juli 2020

Heeft u relatief veel jongvee op uw bedrijf en wilt u de BEX toepassen? Vanaf 2020 zijn hiervoor meer mogelijkheden. Nieuw is dat u de BEX ook mag toepassen, indien 50% tot 70% van de fosfaatproductie van uw melkvee afkomstig is van melkkoeien. Wel mag u niet te veel pinken hebben ten opzichte van uw … Lees meer

Derogatie 2020-2021 6 juli 2020

Onlangs heeft het Nitraatcomité van de EU een positief advies gegeven over derogatie 2020-2021. Hiermee wordt derogatie binnenkort officieel verleend. De meeste voorwaarden zijn ongewijzigd, maar er worden nu wel extra voorwaarden gesteld. Binnenkort worden de aanmelddatum en andere data voor derogatie 2020 bekendgemaakt. Extra voorwaarden Voor derogatie 2020-2021 gaan de onderstaande extra voorwaarden gelden. … Lees meer

Pachtnormen 2020: meeste (fors) lager 18 juni 2020

De nieuwe pachtnormen en regionale veranderpercentages voor los land zijn bekend gemaakt. Voor de meeste pachtprijsgebieden zijn de pachtnormen (fors) verlaagd. De nieuwe pachtnormen gelden voor het pachtjaar dat begint vanaf 1 juli 2020. Controleer of uw pachtprijs goed wordt doorgevoerd. Pachtnormen De pachtnormen 2020 zijn gebaseerd op de bedrijfsresultaten uit de periode 2014-2018. Ten … Lees meer

BGT-check 2020 voor 20.000 bedrijven 18 juni 2020

RVO nodigt tot en met oktober 2020 wekelijks circa 1.000 bedrijven uit om de ‘BGT-check’ uit te voeren. Ontvangt u een uitnodiging? Dan kunt u de eventueel gewijzigde topografische grenzen van uw percelen controleren. BGT-check Het is de bedoeling dat vóór 2022 alle percelen landbouwgrond worden overgezet naar de ‘Basisregistratie Grootschalige Topografie’ (BGT). Hierbij beoordeelt … Lees meer

Vanaf 2021 beperkingen bij ruggen- en aardappelteelt 11 juni 2020

Teelt u gewassen in ruggen op klei- of lössgrond? De kans is groot dat u vanaf 2021 te maken krijgt met extra maatregelen. Daarnaast gaat waarschijnlijk bij de teelt van aardappelen op zand- en lössgrond een korting van de stikstofgebruiksnorm gelden, als u de aardappelen teelt na vernietiging van de graszode. De voorgestelde maatregelen zijn … Lees meer

Geen verplichte rijenbemesting mais, drijfmest later uitrijden 8 juni 2020

Teelt u mais op zand- en/of lössgrond? Vanaf 2021 krijgt u waarschijnlijk te maken met aangepaste regels. De bedoeling is dat u uiterlijk 31 januari moet aangeven op welke percelen u mais wilt telen. U mag op deze percelen pas vanaf 1 april drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib uitrijden. Door invoering van deze voorgestelde alternatieve maatregelen, … Lees meer

Mogelijkheid tot melden gebruik hogere fosfaatnorm 4 juni 2020

Wilt u een hogere fosfaatnorm toepassen op uw perceel bouwland met de fosfaattoestand ‘hoog’? Als u aan de voorwaarden voldoet mag u de fosfaatnorm met 5 kg/ha verhogen. U moet dit uiterlijk 31 december 2020 melden aan RVO. U kunt het formulier nu al invullen. Bewaar het formulier als bewijsmateriaal. Hogere fosfaatnorm toepassen U kunt … Lees meer

Voorschot betalingsrechten uiterlijk 15 juni aanvragen 20 mei 2020

Heeft u uitbetaling van betalingsrechten aangevraagd? U kunt uiterlijk 15 juni een voorschot op de uitbetaling van de basis- en vergroeningspremie aanvragen. U ontvangt het voorschot na 1 juli. € 300 per hectare U kunt het voorschot alleen aanvragen voor de basis- en vergroeningspremie. Het voorschot bedraagt € 300 per hectare. RVO betaalt het voorschot … Lees meer