Nieuws

Collega’s gezocht 10 september 2021

ProAgro is op zoek naar enthousiaste collega’s. We zoeken met name versterking in de drukke periode tijdens de winter en het vroege voorjaar. Gedurende de nazomer en herfst voldoet een lagere personele bezetting. Oftewel, de arbeidspiek loopt van december tot en met mei. Om deze piekbelasting op te vangen werken we binnen ProAgro met flexibele … Lees meer

Aanpassing uurtarief 10 september 2021

Binnen ProAgro voeren we per januari 2022 een aanpassing door in het uurtarief. Het uurtarief wordt verhoogt naar 85 euro/uur. We willen bij ProAgro kwaliteit leveren en beschikken over de juiste kennis om de klant van gedegen advies en goede diensten te voorzien. Om dit te borgen zien we ons genoodzaakt om het tarief te … Lees meer

Uiterlijk 15 oktober wijzigingen EA-vergroening doorgeven 9 september 2021

Gaat u de vergroening invullen met een EA-vanggewas? Zorg dat het gewas in de Gecombineerde opgave overeenkomt met het gewas dat u daadwerkelijk heeft gezaaid. Ook een wijziging van de inzaaidatum moet u tijdig doorgeven. Ander gewas Zaait u na de hoofdteelt een ander EA-vanggewas dan u in de Gecombineerde opgave (GO) heeft opgegeven? Sinds … Lees meer

Basispremie en –voorwaarden in GLB 2023 6 september 2021

Onlangs is in ‘Brussel’ een akkoord bereikt over het nieuwe GLB voor de periode 2023-2027. Veel details moeten nog uitgewerkt worden. Toch kan een inschatting worden gemaakt over de hoogte van de nieuwe basispremie. Wilt u deze basispremie ontvangen? Dan moet u aan de basisvoorwaarden voldoen. Hoogte basispremie In ‘Brussel’ is een akkoord bereikt over … Lees meer

Ecoregeling in GLB 2023 6 september 2021

Binnen het nieuwe GLB (vanaf 2023) kunt u, in het kader van de ecoregeling, een vergoeding ontvangen als u bepaalde maatregelen toepast. Deze vergoeding komt bovenop de basispremie. Voor het uitvoeren van de maatregelen moet u extra inspanningen leveren. Het is dan ook een vergoeding voor ‘maatschappelijke diensten’ en geen inkomenssteun. Integrale aanpak maatregelen De … Lees meer

Locatie paarden: Bedrijfs- en/of I&R-register 6 september 2021

Houdt u paarden? Dan moet u de verblijfslocatie vastleggen in uw bedrijfs- en/of I&R-register. Onder voorwaarden kunt u het I&R-register ook gebruiken als bedrijfsregister. Bedrijfsregister Vanaf 21 april 2021 moet u vastleggen op welke locatie uw paard verblijft. Als uw paard naar een andere locatie gaat, moet u deze verplaatsing vastleggen in uw eigen administratie … Lees meer

Aanvragen voorschot betalingsrechten 2021 28 juni 2021

Heeft u met de Gecombineerde opgave 2021 basis- en vergroeningspremie aangevraagd? Dan kunt u ook dit jaar een voorschot voor de uitbetaling aanvragen. Dit moet u uiterlijk 30 juni doen. Voorschot Net als in 2020 kunt u, vanwege de coronacrisis, een voorschot op de uitbetaling van de basis- en vergroeningspremie aanvragen. Het voorschot bedraagt € … Lees meer

Inloggen mijn.rvo.nl 28 juni 2021

Inloggen mijn.rvo.nl Wanneer u als bedrijf met een KVK nummer inlogt bij mijn.rvo.nl gebruik u hiervoor eHerkenning. Als particulier gebruikt u DigiD. Logt u in met eHerkenning? Vanaf 1 juli 2021 kan dit niet meer met niveau 1. RVO maakt gebruik van de hogere betrouwbaarheidsniveaus eH2+ of eH3. Op de website van RVO leest u … Lees meer

Doorgeven wijzigingen zaaidatum vanggewassen 28 juni 2021

Vanggewassen voor Ecologisch aandachtsgebied: Heeft u EA-vanggewassen opgegeven voor de invulling van uw vergroeningseis ‘Ecologisch aandachtsgebied’? En zijn er wijzigingen in o.a. zaaidatum, gewas en/of perceel? Dan moet u deze wijzigingen tijdig doorgeven aan RVO. Gecombineerde opgave Heeft u gekozen voor EA-vanggewassen na de hoofdteelt? Dan heeft u met de GO, het gewas, de geplande … Lees meer

Plaatsingsruimte op natuurterrein 28 juni 2021

Heeft u een perceel natuurgrond in gebruik? U mag de mestruimte op het perceel niet meetellen in uw gebruiksnormenberekening. De uitgereden mest en uitgeschaarde dieren tellen echter ook niet mee. De ruimte op uw natuurterrein telt wel mee voor de berekening van uw mestverwerkingsplicht en grondgebondenheid. De exacte hoeveelheid is afhankelijk van uw contract. Soms … Lees meer