Nieuws

Pachtnormen 2024, in alle gebieden forse stijging 28 juni 2024

De nieuwe pachtnormen zijn bekendgemaakt en treden per 1 juli 2024 in werking. De pachtnormen zijn in alle pachtprijsgebieden fors gestegen. De stijging varieert van 16% (Noordelijk weidegebied) tot 65% (Zuidwestelijk akkerbouwgebied). De belangrijkste reden is dat, voor de melkveehouderij een goed inkomensjaar en voor de akkerbouwsector een matig inkomensjaar (2017) is vervangen door, voor … Lees meer

Haal het maximale rendement uit de kringloopwijzer met de kringloopwijzer analyse! 24 juni 2024

Onze adviseurs zullen uw kringloopwijzer analyseren doormiddel van ons kringloopwijzer analyse programma. Hieruit komen de sterke- en verbeterpunten van uw bedrijf naar voren. Op een eenvoudige manier kunnen wij u adviseren over; milieu en klimaat (stikstofbodemoverzicht, laag CO2 behalen door management maatregelen) voeding (RE in het rantsoen) ruwvoerteelt     Neem vrijblijvend contact met ons … Lees meer

Opnieuw uitstel begin weidegang 20 juni 2024

Vanwege de natte omstandigheden is de uiterste startdatum voor weidegang voor de eco-premie opnieuw verschoven. U moet nu uiterlijk op 1 juli met beweiden starten. De overige voorwaarden blijven gelijk. Voor veel bedrijven zal het, met een late start, heel lastig zijn het benodigde aantal uren te behalen. Aanpassing begindatum ‘Weidegang’ RVO heeft bekend gemaakt … Lees meer

‘Mogelijkheden’ PAS-melder, schadeclaim tot 1 juni 2029 20 juni 2024

Minister Van der Wal heeft vier ‘mogelijkheden’ voor PAS-melders beschreven. Het gaat hierbij om ‘legaliseren van bestaande situatie’, ‘maatwerk’, ’vrijwillige beëindiging’ en ‘schadevergoeding’. De ‘mogelijkheden’ zijn niet nieuw en vaak niet passend. Wel zijn extra opkoopregelingen aangekondigd en is onlangs de termijn om een schadevergoeding aan te vragen uitgesteld naar 1 juni 2029. ‘Mogelijkheden’ PAS-melders … Lees meer

Subsidie behoud graslandareaal: bedrag van 20 naar 50 euro 20 juni 2024

De minister heeft aangekondigd het bedrag voor de subsidie ‘Behoud graslandareaal’ te verhogen van € 20 naar € 50 per 10 kg/ha daling van de derogatienorm. De regeling valt nog steeds onder ‘de-minimissteun’ en daarmee kan een bedrijf niet meer dan € 20.000 ontvangen in drie aaneengesloten jaren. Het beschikbare budget wordt verder opgehoogd naar … Lees meer

Graslandvernietigingschema 2024: aanvulling voor derogatiebedrijven 17 april 2024

De regels omtrent graslandvernietiging zijn opgenomen in ons vernieuwde graslandvernietigingsschema. In het schema zijn de aanvullende eisen voor derogatiebedrijven opgenomen op klei- en veengronden al dan niet gelegen in een NV-gebied. Graslandvernietigingsschema De actuele regels omtrent graslandvernietiging zijn opgenomen in het door ons samengestelde Graslandvernietigingsschema 2024. Aanvullende eisen derogatiebedrijven Ten opzichte van het oude schema … Lees meer

Voorwaarden eco-activiteit groene braak 17 april 2024

De voorwaarden voor de eco-activiteit ‘groene braak’ zijn per 2024 gewijzigd, evenals de lijst met toegestane gewassen. Onlangs is meer duidelijkheid gekomen over de uitleg van de voorwaarden, met name over wat wel en niet toegestaan is in de ‘9-maanden periode’ (braakperiode). Zo geldt er, naast het verbod op bemesten en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen ook … Lees meer

Hoge raad bevestigd uitspraak verdeling bij fosfaatrechten en pacht 4 april 2024

Fosfaatrechten blijven in beginsel van de pachter tenzij er sprake is langdurige pacht van gebouwen en/of grond. Dan kan de verpachter bij einde van de pacht aanspraak maken op een deel van de fosfaatrechten. De Hoge Raad heeft deze eerdere uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bevestigd. Nu een hogere rechter de eerdere uitspraak heeft bevestigd … Lees meer

In 2024 versoepeling GLMC 8 29 maart 2024

Voor 2024 geldt een versoepeling van GLMC 8 ‘Niet productief areaal’. U mag dit ook invullen met stikstofbindende gewassen en/of vanggewassen. Invulling GLMC 8 In 2024 mag u GLMC 8 ‘Niet productief areaal’ invullen door minimaal 4% van het bouwland te bestemmen voor: Niet-productief areaal (NPA), en/of Stikstofbindende gewassen, en/of Vanggewas Geen gewasbeschermingsmiddelen U mag … Lees meer

Subsidie behoud graslandareaal 2024 29 maart 2024

De subsidie ‘Behoud graslandareaal’ wordt dit jaar opengesteld van 1 t/m 30 juni 2024. De regeling is vergelijkbaar met die van vorig jaar. Dit jaar kunnen ook bedrijven die in het voorgaande jaar (2023) geen derogatie hebben aangevraagd, omdat voor een deel van de percelen geen derogatienorm meer gold, onder voorwaarden toch voor subsidie in … Lees meer