Nieuws

Drijfmest uitrijden na mais op zand- en lössgrond toegestaan 11 september 2020

RVO heeft haar standpunt aangepast. U mag nu na de teelt van mais op zand- en lössgrond toch mest uitrijden. Uiteraard binnen de normale uitrijperioden, dus drijfmest t/m 15 september. Ook moet u dan een groenbemester telen, maar dat bent u toch al verplicht. Bemesten na maisteelt Ondanks dat het niet specifiek in de wetgeving … Lees meer

Tegoedbonnen voor cursus en advies 27 augustus 2020

Binnenkort kunt u een tegoedbon (voucher) aanvragen voor een cursus en/of voor bedrijfsadvisering. Het moet daarbij gaan over het nemen van stikstofmaatregelen, kringlooplandbouw en/of duurzaam en klimaatbestendig ondernemen. Het is de bedoeling dat u hier vanaf oktober 2020 voor de eerste keer gebruik van kunt maken.   Kennisoverdracht en advies De tegoedbonnen zijn bedoeld om … Lees meer

Informatie PAS-melding t/m 1 oktober 27 augustus 2020

Wilt u uw PAS-melding laten omzetten in een formele toestemming? De uiterste datum voor het indienen van informatie is uitgesteld naar uiterlijk 1 oktober 2020. U moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Uiterlijk 1 oktober RVO heeft de datum voor het indienen van informatie uitgesteld naar uiterlijk 1 oktober (was 13 augustus). Voldoen aan voorwaarden … Lees meer

Fosfaatrechten o.b.v. werkelijke melkproductie 13 augustus 2020

Op de website van RVO, bij de veel gestelde vragen fosfaatrechten, valt te lezen dat bij de bepaling van de melkproductie RVO uitgaat van de melk die op het bedrijf wordt geproduceerd. Bij het vaststellen van het aantal fosfaatrechten heeft een aantal melkveehouders aangegeven meer melk te produceren. En hebben ook extra fosfaatrechten toegewezen gekregen. … Lees meer

Vaststelling steun fritesaardappelen, sierteelt en voedingstuinbouw 13 augustus 2020

Heeft u als fritesaardappelteler steun aangevraagd i.v.m. de coronacrisis? En vraagt u bovendien niet meer steun aan dan € 25.000? Dan is een accountantsverklaring niet meer nodig. U moet wel een ‘Eigen verklaring’ indienen. Uiteraard willen wij u helpen bij het indienen van de ‘Eigen verklaring’, maar dat is geen verplichting. Deze ‘Eigen verklaring’ geldt … Lees meer

Overdracht fosfaatrechten tijdelijk niet mogelijk 10 augustus 2020

Overdracht fosfaatrechten tijdelijk niet mogelijk Van 18 september tot en met 5 oktober is het niet mogelijk om een overdracht van fosfaatrechten te melden, ondertekenen of in te trekken bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). RVO.nl vernieuwt in deze periode de formulieren en systemen voor de overdracht van fosfaat- en productierechten. Voor ondernemers die … Lees meer

Derogatie twee jaar verlengd uiterlijk 4 september aanvragen 10 augustus 2020

U kunt in 2020 en 2021 weer gebruikmaken van de derogatie. In 2020 moet u uiterlijk 4 september de derogatievergunning aanvragen. Daarnaast moet u uw bemestingsplan eveneens uiterlijk 4 september opstellen. Daarnaast gelden enkele extra voorwaarden, zoals bij het gebruik van de sleepvoetbemester. Houd rekening met de (extra) voorwaarden en uitgestelde data. Datum grondmonsters Voor … Lees meer

Rekentool voermaatregel melkvee 10 augustus 2020

Ondanks de vele discussies en protesten is de kans groot dat u, als melkveehouder, vanaf 1 september 2020 moet voldoen aan de ‘Voermaatregel melkvee’. Vanaf dat moment mag u geen krachtvoeders op voorraad hebben met een hoger ruw eiwitgehalte dan de gestelde normen. Wilt u gebruikmaken van een hogere ruw eiwitgehalte in krachtvoeders? Met een … Lees meer

Subsidie voor melkkoe van zeldzaam ras 10 augustus 2020

Bent u melkveehouder en heeft u één of meerdere melkkoeien van zeldzame runderrassen in uw melkveestapel? Dan kunt u in de periode 1 t/m 30 september 2020 subsidie aanvragen. De subsidie bedraagt € 150,- per melkkoe. U kunt de subsidie meerdere jaren aanvragen: in 2021 en mogelijk ook in 2022. De subsidie is niet bedoeld … Lees meer

PAS-meldingen: gegevens aan provincie doorgeven 21 juli 2020

Heeft u in de PAS-periode een PAS-melding bij uw provincie ingediend? Minister Schouten wil deze ‘PAS-meldingen’ omzetten in een formele toestemming. Om dit te realiseren heeft de minister samen met de provincies extra informatie nodig. Heeft u een mail ontvangen om deze informatie aan te leveren? Doe dit dan uiterlijk 13 augustus 2020. Legaliseren Uw … Lees meer