Europese alternatieven GLMC 8 ‘NPA’ bekend, Nederlandse invulling nog niet

De EU heeft formeel bekend gemaakt dat bedrijven in 2024 kunnen kiezen voor een alternatieve invulling van GLMC 8 ‘Niet productief areaal’ (NPA). Bedrijven moeten nu minimaal 4% van het bouwland aanleggen met NPA en/of eiwitgewassen en/of vanggewassen. Gewasbeschermingsmiddelen zijn hierbij niet toegestaan. Lidstaten kunnen zelf besluiten of ze deze alternatieven doorvoeren en welke voorwaarden … Lees meer

Uitwerking eco-activiteit weiden, vanaf 1 maart aanmelden

Onlangs zijn de voorwaarden voor de eco-activiteiten ‘weiden’ voor melkkoeien bekend gemaakt. Per eco-activiteit ‘weiden’ geldt o.a. een minimaal aantal uren beweiden (1.500 of 2.500 uur per jaar) en een maximaal aantal melkkoeien per hectare huiskavel (grasland). Het bedrijf moet de eco-activiteit aanmelden middels de Gecombineerde opgave. Daarnaast moet het bedrijf zich vóór de eerste … Lees meer

Vamil en MIA: Milieulijst 2024

Wilt u gebruik maken van de Vamil en/of MIA? Dan moet uw investering op de ‘Milieulijst’ staan. Onlangs is de ‘Milieulijst 2024’ gepubliceerd. De percentages voor vrije afschrijving (Vamil) of investeringsaftrek (MIA) zijn onveranderd. Milieulijst 2024 Op de site van RVO vindt u de Milieulijst 2024. Op de Milieulijst staan alle bedrijfsmiddelen die voor fiscaal … Lees meer

Verplicht rustgewas op zand en löss: aanscherping eisen onbemest vanggewas

Vanaf 2024 moet het ‘onbemeste vanggewas’ als rustgewas op zand- en lössgrond t/m 31 januari worden geteeld. Dit is nu wettelijk vastgelegd. Daarnaast moet vanaf 2024 een aangewezen vanggewas worden geteeld. Een vanggewas dat in 2023 is ingezaaid als rustgewas valt naar verwachting nog onder de ‘oude’ voorwaarden. Rustgewasverplichting Op zand- en lössgrond geldt sinds … Lees meer

Overzicht subsidies 2024

In dit bericht staat een overzicht met landelijke en provinciale subsidieopenstellingen (o.a. GLB-NSP-subsidies), die voor agrarische ondernemingen interessant kunnen zijn. In het overzicht zijn de subsidies opgenomen, die in 2024 opengesteld zijn (geweest). Overzicht subsidies In tabel 1 staat een overzicht van subsidies die in 2024 zijn opengesteld. Het betreffen subsidies die bij ons bekend … Lees meer

Milieulijst 2024 voor Vamil en MIA

De ‘Milieulijst 2024’ is onlangs gepubliceerd. In de Milieulijst zijn bedrijfsmiddelen opgenomen die vanaf 1 januari 2024 voor Vamil en/of MIA in aanmerking komen. De percentages voor vrije afschrijving via Vamil en de investeringsaftrek in het kader van MIA zijn onveranderd t.o.v. 2023. Op de Milieulijst zijn ook investeringen in duurzame stallen (MDV) opgenomen. Echter … Lees meer

Energielijst 2024 voor EIA

Onlangs is de ‘Energielijst 2024’ gepubliceerd, waarin de bedrijfsmiddelen zijn opgenomen die vanaf 1 januari 2024 in aanmerking komen voor EIA. Het percentage voor investeringsaftrek is verlaagd naar 40%. Energielijst 2024 Om voor EIA in aanmerking te kunnen komen, moet het bedrijfsmiddel op de Energielijst 2024 staan. Via digitaal zoeken kan ook worden gezocht naar … Lees meer

Vrijstelling bovengronds mest uitrijden verlengd, uiterlijk 29 feb. melden

De ‘Vrijstellingsregeling bovengronds aanwenden runderdrijfmest’ op grasland wordt met tenminste één jaar verlengd. Bedrijven die gebruik willen maken van de vrijstelling moeten zich uiterlijk 29 februari melden bij RVO. De voorwaarden zijn ongewijzigd. Vrijstelling via gedoogconstructie Middels een Kamerbrief heeft de Minister de verlenging van de ‘Vrijstellingsregeling bovengronds aanwenden runderdrijfmest’ bekend gemaakt. Zoals in de … Lees meer

Tabellenbrochure RVO 2024

Jaarlijks actualiseert RVO de diverse tabellen van de ‘Meststoffenwet’. De diverse tabellen van RVO zijn door ons samengevoegd tot de ‘Tabellenbrochure RVO 2024’. De tabellen zijn niet op inhoud gecontroleerd. Tabellenbrochure RVO 2024 De tabellen van RVO staan los van elkaar op de site. Deze tabellen zijn door ons samengevoegd tot de Tabellenbrochure RVO 2024 … Lees meer

Verlaging stikstof en fosfaatplafonds per 2024 en 2025

In de derogatiebeschikking (2022-2025) is opgenomen dat de totale mestproductie in Nederland in 2024 niet hoger mag zijn dan in 2020 (was 2002). In 2025 volgt een verdere (forse) aanscherping. In het kader hiervan wordt er weer gesproken over het korten van productierechten. Mestproductieplafonds De mestproductieplafonds zijn sinds 2020 opgenomen in de ‘Meststoffenwet’. Het betreft … Lees meer