Overzicht subsidies 2024


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/proagro.nl/httpdocs/wp-content/themes/proagro/acf/includes/api/api-template.php on line 396
12 februari 2024

In dit bericht staat een overzicht met landelijke en provinciale subsidieopenstellingen (o.a. GLB-NSP-subsidies), die voor agrarische ondernemingen interessant kunnen zijn. In het overzicht zijn de subsidies opgenomen, die in 2024 opengesteld zijn (geweest).

Overzicht subsidies

In tabel 1 staat een overzicht van subsidies die in 2024 zijn opengesteld. Het betreffen subsidies die bij ons bekend zijn en die voor de doelgroep (agrarische bedrijfsadviseurs) interessant kunnen zijn. Dit betekent, dat niet alle (provinciale) openstellingen in de tabel worden opgenomen. Daarnaast zijn de GLB-subsidies, die met de Gecombineerde opgave kunnen worden aangevraagd, niet in deze tabel opgenomen.

Openstellingen

Openstellingen die nieuw aan de tabel toegevoegd zijn, zijn gemarkeerd (zie * in eerste kolom).

Indien de einddatum van een subsidie vetgedrukt is, dan is deze subsidie op het moment van publicatie van dit bericht (nog) opengesteld. Diverse subsidies zijn op de laatste dag van de openstellingsperiode opengesteld tot 17:00 uur.

Tabel 1. Overzicht subsidieopenstellingen in het jaar 2023

Naam subsidie Openstelling Info
  vanaf t/m  
Landelijk      
  Subsidie samenwerking in veenweiden en overgangsgebieden N2000 01-05 31-05

Bericht
  Subsidie agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE)      
  – Cursusvoucher landbouwonderneming

 

01-09

(2023)

01-09

 

Bericht
  – Opleidingsvoucher bedrijfsadviseur 01-09

(2023)

01-09

 

Bericht
 

 

*

Opkoopregeling ‘Piekbelasting (LBV-plus)

 

– Verlenging openstelling

01-05

(2023

05-04

 

Eind 2024

Bericht

 

Bericht

         
         
Drenthe      
* GLB-NSP Subsidie Productieve Investeringen 22-01 12-02 Bericht
         
Friesland      
* GLB-NSP Subsidie waterkwaliteit en natuurinclusiviteit 22-01 12-02 Bericht
         
Gelderland      
  Subsidies in kader van ‘stikstofproblematiek’      
  – Investeringen in bewezen stikstofreducerende maatregelen in stalsystemen door PAS-melders 28-09

(2023)

30-06

 

Bericht
  – Stikstofreductie door verplaatsing veehouderij 28-09

(2023)

30-06

 

Bericht
  – Stikstofreductie via aanpassing van veehouderijen 28-09

(2023)

30-06

 

Bericht
         
Groningen      
* GLB-NSP Subsidie Biodiversiteit 22-01 12-02 Bericht
       
Noord-Brabant      
* GLB-NSP Subsidie Groenblauw en dierenwelzijn 01-02 18-03  
  – Productieve investeringen ‘Water’     Info
  – Productieve investeringen ‘Natuur of landbouw’     Info
  – Productieve investeringen door ‘Jonge landbouwer’     Info
         

* Nieuw toegevoegd