Verplicht rustgewas op zand en löss: aanscherping eisen onbemest vanggewas


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/proagro.nl/httpdocs/wp-content/themes/proagro/acf/includes/api/api-template.php on line 396
12 februari 2024

Vanaf 2024 moet het ‘onbemeste vanggewas’ als rustgewas op zand- en lössgrond t/m 31 januari worden geteeld. Dit is nu wettelijk vastgelegd. Daarnaast moet vanaf 2024 een aangewezen vanggewas worden geteeld. Een vanggewas dat in 2023 is ingezaaid als rustgewas valt naar verwachting nog onder de ‘oude’ voorwaarden.

Rustgewasverplichting

Op zand- en lössgrond geldt sinds 2023 een rustgewasverplichting. Zie ons bericht Verplicht rustgewas op zand en löss: meer details bekend. Per 2024 is de verplichting opgenomen in artikel 4.1194a het ‘Besluit activiteiten leefomgeving’ (Bal). De toegestane rustgewassen zijn opgenomen in bijlage VIb van de ‘Omgevingsregeling’.

Onbemest vanggewas als rustgewas

De voorwaarden en aangewezen rustgewassen zijn grotendeels gelijk gebleven. Echter de invulling van het verplichte rustgewas door middel van een ‘onbemest vanggewas’ is aangescherpt.

Specifiek gewas telen t/m 31 januari

Het onbemeste vanggewas dat als rustgewas wordt ingezet moet, vanaf teeltjaar 2024, tot minimaal 31 januari geteeld worden. Daarnaast mogen, vanaf 2024, alleen de vanggewassen die zijn opgenomen in Bijlage A tabel 6 van de ‘Uitvoeringsregeling Meststoffenwet’ worden ingezet. Dit is dezelfde lijst als de vanggewassenlijst bij de ‘Stimuleringsregeling vanggewas’ op zand- en lössgrond.

In 2023 ‘oude’ voorwaarden van kracht?

De aangescherpte voorwaarden gaan in per 2024. Percelen waarop in 2023 een ‘onbemest vanggewas’ als rustgewas is geteeld, hebben met de ‘oude’ voorwaarden te maken (geen minimale teeltperiode en geen aangewezen gewas). RVO heeft echter uitgedragen dat de minimale teeltperiode ook in 2023 van toepassing was. Ons inziens niet terecht. Hierover zijn vragen bij RVO gesteld.