Regels stikstofnorm groenbemester soms korting op zand en loss

18 maart 2024

Vanaf 2024 geldt alleen nog een norm voor een niet-vlinderbloemige groenbemester na de teelt van graszaad, granen en koolzaad. Deze groenbemester moet uiterlijk 31 augustus zijn ingezaaid en moet t/m 31 januari blijven staan. Daarnaast geldt onder voorwaarden nog een stikstofnorm voor de graszaadstoppel die als groenbemester blijft staan. De 50% korting op groenbemesternorm na graszaad op zand- en lössgrond is blijven bestaan. Daarnaast geldt een korting in NV-gebieden en grondwaterbeschermingsgebieden.

Stikstoftotaalnorm groenbemester

De stikstoftotaalnorm geldt vanaf 2024 alleen voor niet-vlinderbloemige groenbemesters indien wordt voldaan aan onderstaande voorwaarden:

 • Geteeld aansluitend op graan, graszaad en koolzaad.
 • Uiterlijk 31 augustus gezaaid.
 • Minimaal t/m 31 januari geteeld.

In alle andere situaties en bij de teelt vlinderbloemige groenbemester geldt geen stikstoftotaalnorm meer.

Stikstofnorm graszaadstoppel

Op de graszaadstoppel die als groenbemester blijft staan en in het najaar of het volgende vroege voorjaar wordt vernietigd geldt ook een stikstofnorm indien:

 • Het graszaad uiterlijk 15 september is geoogst.
 • De stoppel op zand- en löss- en veengrond tot minimaal 1 december blijft staan.
 • De stoppel op kleigrond tenminste 8 weken blijft staan.

50% korting stikstofnorm groenbemester zand en löss

Op zand- en lössgrond geldt sinds 2019, in veel situaties, een korting van 50% op de groenbemesternorm. Praktisch geldt deze korting vanaf 2024 alleen voor de groenbemester na graszaad en de graszaadstoppel. Deze korting geldt niet voor een groenbemester die wordt geteeld na granen en koolzaad.

Korting in NV-gebieden en grondwaterbeschermingsgebieden

In NV-gebieden geldt in 2024 een korting van 5% op de stikstoftotaalnorm. Op zand- en lössgronden in de provincies Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg geldt in grondwaterbeschermingsgebieden een korting van 10%. Zie ons bericht NV-gebieden 2024: forse uitbreiding, lagere normen. Deze korting geldt ook op de norm van groenbemesters.

Tabel stikstoftotaalnormen

In de onderstaande tabel is zijn de normen opgenomen van niet-vlinderbloemige groenbemesters afhankelijk van de hoofdteelt en de ligging van het perceel.

Tabel 1. Stikstofnorm niet-vlinderbloemige groenbemester

Stikstofnorm groenbemester na teelt van Klei & veen Noordelijk1–  & westelijk2 zand Centraal3– & zuidelijk4 zand Löss
Niet NV-gebied NV-gebied Niet NV-gebied NV-gebied NV-gebied In Gwb5 NV-gebied In Gwb5
Granen 60 57 50 48 48 45 48 45
Koolzaad 60 57 50 48 48 45 48 45
Graszaad 60 57 25 24 24 23 24 23
Graszaadstoppel 60 57 25 24 24 23 24 23
 1. Friesland, Groningen en Drenthe
 2. Noord- en Zuid-Holland, Flevoland en Zeeland
 3. Overijssel, Gelderland en Utrecht
 4. Noord-Brabant en Limburg
 5. Grondwaterbeschermingsgebied

Tabellen RVO

RVO heeft de stikstoftotaalnormen in drie tabellen opgenomen (tabel 2, tabel 2g-1 en tabel 2g-2), zie ons bericht Tabellenbrochure RVO 2024. In de tabellen is niet direct rekening gehouden met de korting van 50%.

Meer informatie

Zie voor meer informatie over de bovenstaande regelingen onze berichten: