Vanaf 2015 is het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouw Beleid (GLB) in werking getreden. In dit nieuwe beleid zijn een aantal zaken aangepast. Hieronder kunt u per onderwerp verder lezen over de verschillende Onderwerpen.