Wintergraan na snijmais als GPS oogsten toegestaan

23 januari 2020

Teelt u na gangbare snijmais een wintergraan als verplicht vanggewas? U moet dit gewas dan laten staan als hoofdteelt. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving heeft RVO nu aangegeven dat u dit wintergraan als geheleplantsilage mag oogsten. De korrel moet wel minimaal deegrijp zijn.

Verplicht vanggewas na snijmais
Sinds 2019 zijn de regels omtrent het verplichte vanggewas na de teelt van mais op zand- en lössgrond aangescherpt. Heeft u voor de optie gekozen om, na de oogst van snijmais, uiterlijk 31 oktober een wintergraan in te zaaien? Dan bent u verplicht om dit graan volgend jaar als hoofdteelt te telen.

Korrel minimaal deegrijp
RVO heeft aangegeven dat u het wintergraan mag oogsten wanneer de korrel minimaal deegrijp is. Dit betekent dat u het gewas als geheleplantsilage (GPS) mag oogsten, als u aan deze voorwaarde voldoet. U hoeft, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving van RVO, niet te wachten tot de korrel volledig rijp is.

Teelt u na de gangbare snijmais een wintergraan? U mag dit wintergraan oogsten als GPS, indien de korrel minimaal deegrijp is.