Voorwaarden grondmonsters 2021

19 maart 2021

Per 1 januari 2021 wordt er een gecombineerde indicator gebruikt om de fosfaattoestand van zowel grasland als bouwland te bepalen. Dit wordt een combinatie van:

• Het P-AL-getal. Een ‘capaciteitsindicator’ die een beeld geeft van de totale hoeveelheid fosfaat in de bodem.
• Het P-CaCl2-getal. Een ‘intensiteitsindicator’ die een indicatie geeft van de beschikbare hoeveelheid fosfaat in de bodem. Dit wordt ook wel het P-PAE-getal genoemd.

Grondmonsters gestoken voor 1-1-2021
Wanneer u gebruik maakt van grondmonsters gestoken voor 2021 mag u kiezen welke methode u gebruikt. Als u gebruik maakt van de nieuwe methode moet het PPAE getal natuurlijk wel bemonsterd zijn.
Fosfaatdifferentiatie
Vanwege de overgang naar een nieuwe monster methodiek zijn grondmonsters een jaar langer geldig. Grondmonsters gestoken van 16-5-2016 t/m 15-5-2021 zijn geldig voor fosfaatdifferentiatie.
Derogatie en fosfaatdifferentiatie
Wilt u een grondmonster gebruik voor zowel derogatie als fosfaatdifferentiatie dan mag het grondmonsters op 1-2-2021 niet ouder zijn dan 1-2-2017. Het grondmonster moet uiterlijk 31-1-2021 gestoken zijn.

Grondmonsters gestoken vanaf 1-1-2021
Voor grondmonsters gestoken in 2021 is het verplicht om gebruik te maken van de nieuwe methodiek.