Voorschot betalingsrechten uiterlijk 15 juni aanvragen


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/proagro.nl/httpdocs/wp-content/themes/proagro/acf/includes/api/api-template.php on line 396
20 mei 2020

Heeft u uitbetaling van betalingsrechten aangevraagd? U kunt uiterlijk 15 juni een voorschot op de uitbetaling van de basis- en vergroeningspremie aanvragen. U ontvangt het voorschot na 1 juli.

€ 300 per hectare
U kunt het voorschot alleen aanvragen voor de basis- en vergroeningspremie. Het voorschot bedraagt € 300 per hectare. RVO betaalt het voorschot aan u uit als het bedrag minimaal € 400 is.

Uiterlijk 15 juni aanvragen
U kunt uiterlijk 15 juni bij RVO een verzoek indienen voor de uitbetaling van het voorschot. U kunt vanaf 1 juli een uitbetaling van het voorschot verwachten.

Verrekening
Bij de uitbetaling van het voorschot heeft RVO de mogelijkheid om een eventuele vordering in mindering te brengen op uw voorschot. Vanaf december zal RVO een definitieve uitbetaling aan u toekennen. RVO zal de definitieve uitbetaling verrekenen met het eerder aan u uitbetaalde voorschot. Is uw definitieve betaling lager dan het uitgekeerde voorschot? RVO zal het verschil terugvorderen.

Rentevoordeel is de-minimissteun
Door het voorschot heeft u volgens RVO een ‘rentevoordeel’ van € 6 per ha (4% over een half jaar). Dit voordeel valt onder ‘de-minimissteun’, een soort ‘subsidie’. U mag in drie belastingjaren max. € 20.000 aan ‘de-minimissteun’ ontvangen. Bij de aanvraag van het voorschot moet u verklaren dat u onder dit maximum blijft. Een subsidie in de vorm van ‘de-minimissteun’ is niet gebruikelijk. Velen van u zullen aan deze voorwaarde voldoen. Belangrijk is echter om na te gaan of u de afgelopen jaren (2018 t/m 2020) een subsidie heeft ontvangen, waarbij u een de-minimisverklaring heeft moeten invullen.

 

Indien u wenst dat wij voor uw het voorschot aanvragen, neem dan contact met ons op. Zorg er wel voor dat u inzichtelijk heeft welke subsidies u afgelopen jaar heeft ontvangen!