Vaststelling steun fritesaardappelen, sierteelt en voedingstuinbouw

13 augustus 2020

Heeft u als fritesaardappelteler steun aangevraagd i.v.m. de coronacrisis? En vraagt u bovendien niet meer steun aan dan € 25.000? Dan is een accountantsverklaring niet meer nodig. U moet wel een ‘Eigen verklaring’ indienen. Uiteraard willen wij u helpen bij het indienen van de ‘Eigen verklaring’, maar dat is geen verplichting. Deze ‘Eigen verklaring’ geldt ook voor telers en andere ondernemers uit de sierteelt en voedingstuinbouw.

Minder dan € 25.000 steun nu aan te vragen
Bedraagt de aangevraagde steun minder dan € 25.000? Dan kunt u, als fritesaardappelteler of ondernemer in de sierteelt of voedingstuinbouw, uw steun nu definitief aanvragen In tegenstelling tot eerdere berichtgeving geeft RVO nu aan dat voor steun tot € 25.000 geen accountantsverklaring nodig is. Wel moet u een ‘eigen verklaring’ insturen.

Teler van fritesaardappelen?
Op de site van RVO kunt u de vaststelling aanvragen. Dit moet u uiterlijk 15 september doen.
Hier vindt u ook de ‘Eigen verklaring Tegemoetkoming fritesaardappeltelers’.

Aanvragen voor sierteelt en voedingstuinbouw.
Op de site van RVO kunt u de vaststelling aanvragen. Dit moet u uiterlijk 31 augustus doen.
Hier vindt u ook de ‘Eigen verklaring Tegemoetkoming sierteelt en onderdelen voedingstuinbouw’.

Meer steun? Aanvraag nog niet mogelijk
Wilt u voor € 25.000 of meer steun aanvragen? Dan heeft u waarschijnlijk wel een accountantsverklaring nodig. De informatie hierover is nog niet bekend. Hierdoor kunt u nu nog geen vaststellingsaanvraag indienen.