Vanaf 2024 geen bufferstrook langs jaarrond ‘droge sloot’


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/proagro.nl/httpdocs/wp-content/themes/proagro/acf/includes/api/api-template.php on line 396
5 december 2023

Vanaf 2024 hoeft bij een sloot die het hele jaar droog staat geen bufferstrook meer aangehouden te worden. Bij sloten die, in de winterperiode wel, maar vanaf 1 april t/m 1 oktober geen water bevatten blijft wel een bufferstrook verplicht. De overige voorwaarden zijn in 2024 gelijk aan 2023.

Bufferstroken vanaf 2024

Sinds 2023 moet langs waterlopen bufferstroken worden aangehouden. Op deze bufferstroken mogen, vanuit de ‘Meststoffenwet’, geen meststoffen worden gebruikt en, vanuit het GLB, ook geen gewasbeschermingsmiddelen. Vanaf 2024 wordt een wijziging doorgevoerd t.a.v. droge sloten.

Geen bufferstrook meer bij droge sloot, wel bij droogvallende sloot

Vanaf 2024 zijn bij sloten die, onder normale omstandigheden, het gehele jaar droog staan (droge sloten) geen bufferstroken meer verplicht. De verplichte bufferstrook (1 meter) blijft wel gelden voor ‘droogvallende sloten’.

Droge sloot

Een ‘droge sloot’ bevat onder normale omstandigheden nooit water. Na een (zware) regenbui mag een droge sloot wel tijdelijk water bevatten.

Droogvallende sloot

Een ‘droogvallende’ sloot bevat in de winter wel water maar valt voor de zomer onder normale omstandigheden droog en blijft droog staan in de periode 1 april t/m 1 oktober.

Kaartlaag

Het is de bedoeling dat in februari in ‘Mijn percelen’ een nieuwe kaartlaag wordt opgenomen waarin dit onderscheid zichtbaar wordt.

Meer informatie

Zie voor meer informatie over de bufferstroken:

  • Ons Themabericht Verplichte bufferstrook langs waterlopen met daarin een volledige beschrijving.
  • De wijzigingstekst van het ‘Besluit activiteiten leefomgeving’ waarin de regels omtrent de bufferstroken vanaf 1 januari worden opgenomen. Op de laatste pagina’s is weergegeven hoe bij de verschillende ‘soorten’ taluds de insteek (waar vanaf gemeten moet worden) bepaald moet worden.