Van mest naar biogas


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/proagro.nl/httpdocs/wp-content/themes/proagro/acf/includes/api/api-template.php on line 396
1 december 2023

Vanuit ProAgro merken we dat er vragen spelen omtrent het vergisten van mest en het opwekken van stroom of gas. Dit zijn complexe vraagstukken en dit vraagt kennis van vergunning tot financiering. Wij kunnen geïnteresseerde veehouders in contact brengen met een partij die hierin inmiddels de nodige ervaring heeft opgedaan met diverse projecten.
Zie hieronder wat info waarin ze zich voorstellen.

Van mest naar groengas
Enber is een onafhankelijk adviesbureau voor projectmanagement, structurering en de financiering van duurzame projecten. Naast zon en windprojecten adviseert Enber ook biogas/groengasprojecten. Naar ons idee is mestvergisting een belangrijke duurzame energiebron die de investeerder een goed financieel rendement kan bieden. Naast de vergroening van de gasvraag vormen mestvergisters ook een technologische oplossingsrichting die de emissie (methaan en stikstofverbindingen) van de huidige agrarische activiteiten substantieel kunnen verlagen.

Een individuele boer kan een vergister bouwen, maar wij zien de meeste potentie in biogashubs. Een biogashub is een groep van mestvergisters die allemaal op het eigen erf mest verwerken tot o.a. biogas. Alle mestvergisters zijn met elkaar verbonden middels een aan te leggen ondergronds biogasleidingnetwerk, de hub. Op een centraal punt wordt het geproduceerde biogas opgewerkt naar groengas. Gasleveranciers in Nederland zijn vanaf 2025 verplicht dit gas in te kopen.

In gezamenlijkheid, in een hub, met veel biogas kan de beste prijs worden onderhandeld voor de verkoop van groengas. Enber heeft een compleet stappenplan ontwikkeld om te komen tot de snelle realisatie van een dergelijke hub, waarbij naast technische aspecten ook veel aandacht is voor de wijze van onderlinge samenwerking (structurering), opbouw van een financierbare businesscase en contractvorming.

Ziet u het zitten om met eigen mest en mest van boeren uit de omgeving groengas te maken en daarmee de bedrijfsinkomsten te vergroten? Benader uw collega veehouders en bel of mail ons gerust voor meer informatie: ProAgro advies info@proagro.nl 088-1882388