Uiterlijk 14 maart bemestingsplan ‘alle’ bedrijven

8 januari 2024

Alle bedrijven die in 2024 dierlijke mest of kunstmest gebruiken moeten een bemestingsplan opstellen. Dit geldt ook als u geen derogatie toepast.

Uiterlijk 14 maart voor ‘alle’ bedrijven

Het verplichte bemestingsplan voor ‘alle’ bedrijven geldt al sinds 2023.

U moet het bemestingsplan uiterlijk 14 maart klaar hebben. U bewaart het plan in uw eigen administratie, u hoeft dit niet naar RVO te verzenden.