Tegoedbonnen voor cursus en advies

27 augustus 2020

Binnenkort kunt u een tegoedbon (voucher) aanvragen voor een cursus en/of voor bedrijfsadvisering. Het moet daarbij gaan over het nemen van stikstofmaatregelen, kringlooplandbouw en/of duurzaam en klimaatbestendig ondernemen. Het is de bedoeling dat u hier vanaf oktober 2020 voor de eerste keer gebruik van kunt maken.

 

Kennisoverdracht en advies

De tegoedbonnen zijn bedoeld om scholing en advisering te stimuleren. Bij de eerste openstelling in oktober ligt de nadruk op ‘stikstofmaatregelen’.

 

Bedrijfsadvies en/of Cursus

U kunt tegoedbonnen aanvragen voor maximaal € 1.500 per jaar. Met deze vouchers kunt u:

  • Eén-op-één advies krijgen van een onafhankelijke bedrijfsadviseur.
  • In groepsverband advies krijgen.
  • Een cursus volgen bij een groene onderwijsinstelling. Voor 2020 betreft het een ‘stikstofcursus’.

Op dit moment is nog niet bekend waar en wanneer u deze tegoedbonnen kunt aanvragen.

 

Ook voor coaching ‘derogatie’

Heeft u derogatie aangevraagd? Of gaat u dat nog doen? Dan moet u als derogatiebedrijf voor eind dit jaar worden ‘gecoacht’ over de stikstofmaatregelen. De overheid informeert u hier later schriftelijk over. Daarnaast kunt u met de tegoedbonnen een stikstofcursus volgen. Ook kunt u, voor advies, een bedrijfsadviseur inschakelen.