Tabellenbrochure RVO 2024

9 februari 2024

Jaarlijks actualiseert RVO de diverse tabellen van de ‘Meststoffenwet’. De diverse tabellen van RVO zijn door ons samengevoegd tot de ‘Tabellenbrochure RVO 2024’. De tabellen zijn niet op inhoud gecontroleerd.

Tabellenbrochure RVO 2024

De tabellen van RVO staan los van elkaar op de site. Deze tabellen zijn door ons samengevoegd tot de Tabellenbrochure RVO 2024 (versie 01-02-2024).

LET OP: Inhoud niet gecontroleerd

De inhoud van de tabellen is door ons niet gecontroleerd. De tabellen zijn één op één overgenomen van de site van RVO en enkel door ons samengevoegd.

Nieuwe tabellen

RVO heeft in 2024 enkele tabellen toegevoegd. In de onderstaande tabel is een overzicht van de tabellen opgenomen.

 

Tabel 1: Tabellen in de tabellenbrochure

Tabelnummer  
   
Tabel 1 Wanneer mest uitrijden
Tabel 2 Stikstof landbouwgrond
Tabel 2a Stikstofdifferentiatie fritesaardappelen
Tabel 2b Equivalente maatregel hogere opbrengsten
Tabel 2c Consumptieaardappelen hoge of lage norm
Tabel 2d Pootaardappelen hoge of lage norm
Tabel 2e Gewascodelijst voor stikstofgebruiksnorm
Tabel 2f Vanggewassen en winterteelten op zand- en lössgrond
Tabel 2g-1 Stikstof landbouwgrond in NV-gebied 2024
Tabel 2g-2 Stikstof landbouwgrond in GWB-gebied in NV-gebied
Tabel 3 Stikstofbehoeftige gewassen
Tabel 4 Diergebonden normen
Tabel 4a Diergebonden normen biologisch
Tabel 5 Stikstof en fosfaat in dieren
Tabel 6 Stikstof en fosfaat per melkkoe
Tabel 7 Stikstof en fosfaat in eieren
Tabel 8 Opbrengst stikstof en fosfaat in diervoer
Tabel 9 Werkzame stikstof landbouwgrond
Tabel 10 Varkens en pluimvee omrekenen naar eenheden
Tabel 11 Normen en mestcodes aanvoer en afvoer (dierlijke) mest
Tabel 11b Opmerkingscodes op het rVDM
Tabel 11c Opmerkingscodes op VZC

Tabel 2

De normen uit tabel 2 zijn nooit van toepassing op zand- en lössgronden in de provincies Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg. Deze gronde worden altijd gezien als NV-gebied. In de tabel worden deze aangeduid als ‘centraal zand’ (Overijssel, Gelderland en Utrecht), ‘zuidelijk zand’ (Noord-Brabant en Limburg) en ‘löss’.

Op deze gronden zijn de normen uit tabel 2g-1 of, in geval van een grondwaterbeschermingsgebied, uit tabel 2g-2 van toepassing.

Tabel 2g-2

De normen uit tabel 2g-2 zijn alleen van toepassing op zand- en lössgronden in de provincies Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg indien het perceel in een grondwaterbeschermingsgebied ligt. In de tabel worden deze aangeduid als ‘centraal zand’ (Overijssel, Gelderland en Utrecht), ‘zuidelijk zand’ (Noord-Brabant en Limburg) en ‘löss’. De normen op de ‘andere’ grondsoorten zijn de normen uit tabel 2g-2 zijn in 2024 nooit van toepassing en dus niet relevant.