Sloot ‘altijd’ droog, vanaf 2024 geen bufferstrook

1 december 2023

Vanaf 2024 hoeft u langs een sloot die jaarrond droog staat geen bufferstrook meer aan te houden. Bevat de sloot in de winterperiode wel water? Dan moet u nog steeds een bufferstrook van 1 meter aanhouden. Bij de overige waterlopen blijven de bufferstroken en de afschaling gelijk aan 2023.

Geen bufferstrook langs droge sloot

Langs sloot die jaarrond droog staat hoeft u geen bufferstrook meer aan te houden. Een droge sloot bevat onder normale omstandigheden het hele jaar geen water. Alleen na een (zware) regenbui mag een droge sloot tijdelijk water bevatten.

Wel bufferstrook ‘droogvallende’ sloot

Bevat een sloot alleen in de periode 1 april t/m 1 oktober geen water? Dan heeft u te maken met een droogvallende sloot. Langs deze sloten moet u een bufferstrook aan blijven houden van 1 meter.

Kaartlaag RVO

RVO komt volgend voorjaar met een nieuwe kaartlaag. Deze kaartlaag vindt u in ‘mijn percelen’. In deze kaartlaag wordt ook het onderscheid tussen droge en droogvallende sloten opgenomen.