Plaatsingsruimte op natuurterrein


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/proagro.nl/httpdocs/wp-content/themes/proagro/acf/includes/api/api-template.php on line 396
28 juni 2021

Heeft u een perceel natuurgrond in gebruik? U mag de mestruimte op het perceel niet meetellen in uw gebruiksnormenberekening. De uitgereden mest en uitgeschaarde dieren tellen echter ook niet mee. De ruimte op uw natuurterrein telt wel mee voor de berekening van uw mestverwerkingsplicht en grondgebondenheid. De exacte hoeveelheid is afhankelijk van uw contract. Soms geldt een standaardnorm.

Kilogrammen in het contract
Staat in uw pachtcontract hoeveel kilogrammen stikstof en fosfaat per ha gebruikt mogen worden? Dan mag u binnen deze voorwaarden vee uitscharen en mest afvoeren. De vermelde fosfaatruimte per ha mag u ook meetellen als fosfaatruimte voor de berekening van uw mestverwerkingsplicht en grondgebondenheid, ongeacht of de beweiding/bemesting daadwerkelijk plaatsvindt.

Beweiding en bemesting in GVE of ton per hectare
Is beweiding en/of bemesting wel toegestaan, maar vastgelegd in GVE’s of tonnen mest (en dus niet in kilogrammen stikstof en fosfaat) per ha? De afspraken in het contract gelden als maximum voor de daadwerkelijke beweiding of bemesting, echter de bemesting en/of beweiding mag ook nooit hoger zijn dan de standaardnorm. De standaardnorm is 170 kg stikstof en 70 kg fosfaat per ha grasland. Voor ‘niet grasland’ geldt 20 kg per ha. Voor de fosfaatruimte van de mestverwerkingsplicht en grondgebondenheid mag u ook rekenen met respectievelijk 70 kg (grasland) 20 kg (geen grasland) fosfaat per ha.