Pachtnormen 2020: meeste (fors) lager


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/proagro.nl/httpdocs/wp-content/themes/proagro/acf/includes/api/api-template.php on line 396
18 juni 2020

De nieuwe pachtnormen en regionale veranderpercentages voor los land zijn bekend gemaakt. Voor de meeste pachtprijsgebieden zijn de pachtnormen (fors) verlaagd. De nieuwe pachtnormen gelden voor het pachtjaar dat begint vanaf 1 juli 2020. Controleer of uw pachtprijs goed wordt doorgevoerd.

Pachtnormen
De pachtnormen 2020 zijn gebaseerd op de bedrijfsresultaten uit de periode 2014-2018. Ten opzichte van vorig jaar is het bedrijfsresultaat van het jaar 2013 weggevallen en is het jaar 2018 toegevoegd aan de berekeningen.
In twaalf van de veertien pachtprijsgebieden zijn de pachtnormen lager dan in 2019 (1% tot 22%).
(Ver)pacht u grond in de ‘IJsselmeerpolders’ en het ‘Zuidwestelijk akkerbouwgebied’? Dan heeft u te maken met een stijging van respectievelijk 12% en 20%. Voor ‘tuinland’ zijn de pachtnormen ook gestegen.

Melkveehouderij
Voor de melkveebedrijven was het bedrijfsresultaat in 2018 lager dan in 2013. Hierdoor is sprake van een (soms forse) verlaging van de pachtnormen voor bouw- en grasland in de regio’s met veel melkveebedrijven.

Akkerbouw
In de akkerbouw zijn de verschillen groot en hangen onder meer samen met productieomstandigheden, bouwplan (samenstelling/intensiteit) en bedrijfsgrootte en -structuur. Om deze reden zijn er ook akkerbouwgebieden met een forse stijging.

Tuinland
De norm voor het gebied ‘Westelijk Holland’ stijgt met 16% en in de ‘Rest van Nederland’ stijgt de norm met 9%.

Regionorm of veranderpercentage
In de bijlage vindt u de nieuwe regionorm en het veranderpercentage van uw regio. U hanteert de regionorm bij een pachtcontract dat vanaf 1 september 2007 is ingegaan. Bij een pachtcontract van vóór 1 september 2007 hanteert u het veranderpercentage.