NV- gebieden 2024: forse uitbreiding, lagere normen


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/proagro.nl/httpdocs/wp-content/themes/proagro/acf/includes/api/api-template.php on line 396
21 december 2023

Voor 2024 zijn veel extra NV-gebieden aangewezen. In deze gebieden geldt de laagste derogatienorm. Daarnaast wordt de stikstoftotaalnorm in deze gebieden, ook op bedrijven zonder derogatie, met 5% gekort. In veel grondwaterbeschermingsgebieden geldt een korting van 10%. Enkele gedeelten van de in 2023 aangewezen NV-gebieden komen in 2024 te vervallen. Inmiddels is de regeling gepubliceerd en zijn kaarten beschikbaar.

Aanwijzing extra NV-gebieden

De minister heeft in een Kamerbrief aangekondigd dat de ‘Nutriënt verontreinigd gebieden’ (NV-gebieden) vanaf 2024 fors worden uitgebreid. In deze gebieden gelden naast een lagere derogatienorm andere aanvullende maatregelen.

Wijziging t.o.v. 2023

Sinds 2022 zijn alle zand- en lössgronden in de provincies Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg als NV-gebied aangewezen. In 2023 zijn alle percelen in de waterschappen Hollands Noorderkwartier, Delfland en Brabantse Delta aangewezen als NV-gebied. Zie ons bericht

NV-gebieden bekend, lagere norm en regels gelijk aan zand & löss. Vanaf 2024 wordt een deel van de percelen in deze waterschappen niet meer als NV-gebied gezien. Echter in andere delen van Nederland wordt het aantal NV-gebieden fors uitgebreid.

Regeling gepubliceerd, kaarten beschikbaar

Op de site van de Rijksoverheid is een globale kaart opgenomen met daarop de NV-gebieden per 2024. Inmiddels is de wijziging van de ‘Uitvoeringsregeling Meststoffenwet’ gepubliceerd. Hierin zijn de exacte kaarten opgenomen. Deze kaarten zijn als apart pdf’s beschikbaar en aan het eind van dit bericht opgenomen.

‘Mijn percelen’

In ‘Mijn percelen’ is inmiddels een nieuwe kaartlaag beschikbaar met de NV-gebieden van 2024. Deze is inzichtelijk door in de legenda de kaartlaag ‘NV-gebied’ aan te zetten.

Let op: om de kaartlaag aan te zetten moet voldoende ver worden ingezoomd. Om vervolgens de laag te zien moet nog wat verder worden ingezoomd.

Ten minste 50%

Een perceel valt als geheel onder een NV-gebied indien meer dan 50% van het perceel in een NV-gebied ligt.

Maatregelen

In deze NV-gebieden gelden vanaf 2024 de volgende maatregelen:

  • De derogatienorm zakt naar 210 kg/ha.
  • Op derogatiebedrijven moet ook op klei- en veengronden na mais verplicht een vanggewas worden geteeld. Zie ons Themabericht Verplicht vanggewas na mais op zand-löss en derogatiebedrijf klei-veen in NV-gebieden.
  • Op derogatiebedrijven moet op klei- en veengronden bij graslandvernietiging aan (nagenoeg) dezelfde voorwaarden worden voldaan als op zand- en lössgronden. Nadere informatie hierover volgt.
  • De stikstoftotaalnorm wordt op alle teelten en grondsoorten met 5% gekort. Deze korting geldt voor alle bedrijven ongeacht of deze gebruik maken van derogatie.
  • In grondwaterbeschermingsgebieden wordt de stikstoftotaalnorm op percelen gelegen op zand- en lössgrond in Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg (NV-gebieden 2022) met 10% gekort. Ook deze korting geldt voor alle bedrijven ongeacht of deze gebruik maken van derogatie.
    • Bovenstaande korting geldt voor alle percelen die voor meer dan 50% in een bovengenoemd grondwaterbeschermingsgebied vallen.
    • De nieuwe normen zijn opgenomen in Tabel 2G-2.

Korting in 2025 naar 20%

In de Kamerbrief is aangegeven dat in 2025 een extra korting wordt doorgevoerd. De stikstoftotaalnorm in de NV-gebieden (incl. bovengenoemde grondwaterschermingsgebieden) zal in 2025 20% lager zijn dan in 2023.

Het is onduidelijk of met deze verlaging, zoals eerder aangegeven, rekening wordt gehouden met de diverse eerdere aanscherpingen.

 

Meer informatie

Zie voor meer informatie de site van RVO.

 

Kaarten NV-gebieden

De kaarten met daarop de NV-gebieden zijn via de Overheid.nl in aparte bestanden gepubliceerd. Zie onderstaande lijst: