Nieuwe eco-activiteiten 2024

10 november 2023

In het kader van de GLB ecoregeling worden vanaf 2024 drie eco-activiteiten toegevoegd. Het gaat om drie varianten precisielandbouw.

Precisiegewasbescherming

Hierbij gaat het om plaatsspecifieke dosering van gewasbeschermingsmiddelen op basis van de behoefte van het gewas. U moet dan uw spuitboom per sectie aan kunnen sturen. Met bijvoorbeeld sensoren, drones of satellietbeelden bepaalt u de behoefte van het gewas. Vervolgens doseert u op basis van zogenaamde ‘taakkaarten’. Wat ook kan is realtime ‘meten-beslissen-uitvoeren’. Uw spuitboom wordt dan aangestuurd op basis wat in het veld wordt gemeten.

Precisiebemesting

Met precisiebemesting doseert u meststoffen op het juiste moment op de juiste plek. Nadat de behoefte van het gewas is beeld is gebracht doseert u op basis van zogenaamde ‘taakkaarten’. Ook hier is tevens een realtime uitvoering mogelijk. Bij de dosering maakt u gebruik van met GPS-aangestuurde apparatuur (bijv. strooier, spuitboom of zodebemester), waarmee u plaatsspecifiek kunt doseren.

Fertigatie

Met fertigatie dient u opgeloste meststoffen toe via een irrigatiesysteem. Hiermee dient u de juiste hoeveelheid op het juiste moment toe.

Punten en waarden

Voor de drie eco-activiteiten is de ‘waarde’ € 43/ha. Dit geldt zowel voor Regio 1 als Regio 2. Het aantal punten vind u op de site van RVO.