Mogelijkheid tot melden gebruik hogere fosfaatnorm


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/proagro.nl/httpdocs/wp-content/themes/proagro/acf/includes/api/api-template.php on line 396
4 juni 2020

Wilt u een hogere fosfaatnorm toepassen op uw perceel bouwland met de fosfaattoestand ‘hoog’? Als u aan de voorwaarden voldoet mag u de fosfaatnorm met 5 kg/ha verhogen. U moet dit uiterlijk 31 december 2020 melden aan RVO. U kunt het formulier nu al invullen. Bewaar het formulier als bewijsmateriaal.

Hogere fosfaatnorm toepassen
U kunt een hogere fosfaatnorm toepassen op bouwland met de fosfaatklasse ‘hoog’, indien u o.a. op de desbetreffende percelen minimaal 20 kg fosfaat per hectare toedient uit bepaalde mestsoorten. Dit zijn mestsoorten met een hoog gehalte aan organische stof. De norm mag dan met 5 kg/ha verhoogd worden (van 40 naar 45 kg/ha). Bij biologische teelt mag u de norm met 10 kg/ha verhogen (van 40 naar 50 kg/ha).

Melden
Indien u gebruik wil maken van de hogere fosfaatnorm op uw percelen bouwland, moet u dit melden bij RVO. Hiervoor kunt u nu al het formulier ‘Extra organische mest’ gebruiken via mijn.rvo.nl. U vult dan in op welke percelen (incl. aantal ha) u de hogere norm wilt toepassen. De ontvangstbevestiging gebruikt u als bewijs bij een eventuele controle.

Aanpassing?
U kunt het formulier na indienen niet meer aanpassen. Komt u tot de conclusie dat u een verkeerd perceel heeft ingevuld of wilt u nog een perceel toevoegen? Vul het formulier dan geheel opnieuw in. Het laatst ingevulde en ingediende formulier wordt gebuikt bij een controle.