Minimale zaaihoeveelheid EA-vanggewassen

19 maart 2021

Vanaf 2021 moet bij de teelt van een EA-vanggewas voldoende zaaizaad zijn gezaaid én moet het vanggewas zichtbaar aanwezig zijn in het veld. Voorheen was het voldoende als aan één van deze eisen werd voldaan.

Hoeveelheid zaaizaad én zichtbare bedekking
Met de wijziging (onderdeel C) van de Uitvoeringsregeling rechtstreekste betalingen GLB is bepaald, dat aan beide voorwaarden moet zijn voldaan.

Aanpassing voorwaarde
De eerste voorwaarde in bijlage 2 t.a.v. de ‘Voorwaarden voor het telen van vanggewassen algemeen’ is geworden: De landbouwer gebruikt ten minste 75% van de in de Aanbevelende Rassenlijst voor landbouwgewassen, CSAR, aanbevolen hoeveelheid zaaizaad, en draagt zorg voor een zichtbare bedekking met het vanggewas.