Gecombineerde opgave 2021

19 maart 2021

De periode voor het invullen van de Gecombineerde opgave 2021 is gestart. Het belang van een juiste en volledige opgave is groot, met name als u GLB-subsidies aanvraagt. Daarnaast moet u ook andere zaken goed geregeld hebben.

Indieningstermijn
U kunt de Gecombineerde opgave, zonder korting, indienen t/m 15 mei 2021. Dient u de Gecombineerde opgave voor de eerste keer in na 15 mei dan volgt een termijnkorting.

Uw percelen
Voordat u de Gecombineerde opgave invult moet uw perceelsregistratie in orde zijn. In ‘Mijn.percelen’ kunt u eventuele wijzigingen doorvoeren. Deze percelen worden overgenomen in uw Gecombineerde opgave.

Actief landbouwer
Wilt u GLB-subsidies aanvragen? Dan moet u uiterlijk 15 mei voldoen aan de definitie van ‘actief landbouwer’. Hiervoor moet o.a. uw hoofdactiviteit ‘landbouw’ zijn. Dit moet ook blijken uit uw KvK-inschrijving.
Is landbouw niet uw hoofdactiviteit? Dan moet u met een accountantsverklaring aantonen dat uw landbouwactiviteit een belangrijk onderdeel is van uw bedrijf.

Jonge landbouwer
Wilt u, als Jonge landbouwer, de ‘Toeslag Jonge landbouwers’ of ‘Betalingsrechten uit de Nationale reserve’ aanvragen? Dan moet u uiterlijk 15 mei voldoen aan de definitie van ‘Jonge landbouwer’. Dit betekent o.a. dat u blokkerende zeggenschap moet hebben. Dit moet blijken uit bijvoorbeeld uw maatschapsakte. Ook moet uw KvK-inschrijving in orde zijn.

Zorg dat de registratie in ‘Mijn.percelen’ en bij KvK tijdig in orde is. Als u daarnaast uw Gecombineerde opgave correct en tijdig invult, is de kans op een sanctie beperkt.

Uiteraard helpen wij u graag bij het invullen van de Gecombineerde Opgave. Indien u dat wenst, neem dan contact met ons op. We maken dan een afspraak om de opgave samen met u in te vullen.