Mais of aardappels telen op voormalig grasland

19 maart 2021

Gaat u mais of aardappels telen op voormalige grasland op zand- en lössgrond? Wanneer u het gras dit voorjaar vernietigt, moet u de stikstofgebruiksnorm van de mais of aardappelen met 65 kg korten. Dit geldt ook als u geen derogatie op uw bedrijf toepast. Er zijn wel enkele uitzonderingen.

Vaker korting
Sinds 2019 geldt de korting van 65 kg op de stikstofgebruiksnorm voor mais op derogatiebedrijven op zand- en lössgrond. Vanaf 2021 geldt deze korting ook als u geen derogatie toepast. Daarnaast geldt de korting nu ook voor meerdere gewassen, namelijk ook voor consumptie- en fabrieksaardappelen.

Vernietigingsmonster niet nodig
U hoeft geen graslandvernietigingsmonster te nemen op de percelen waarop de korting wordt toegepast. Zonder grondmonster mag u dus wel bemesten.

Niet na vanggewas of groenbemester
U hoeft geen korting toe te passen, indien u bovenstaande gewassen teelt na gras dat u in het voorgaande jaar:
• Als verplicht vanggewas na mais heeft geteeld.
• Als (niet-vlinderbloemige) grasgroenbemester heeft ingezaaid.