Maaien en beweiden EA-vanggewas toegestaan


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/proagro.nl/httpdocs/wp-content/themes/proagro/acf/includes/api/api-template.php on line 396
29 oktober 2020

RVO heeft, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving, aangegeven dat een EA-vanggewas in de verplichte teeltperiode toch mag worden beweid en gemaaid, mits het EA-vanggewas niet wordt vernietigd. Er moet voldoende bedekking van de grond overblijven. Volgens RVO zijn bepaalde gewassen hiervoor geschikt.

EA-vanggewas
Om te voldoen aan de vergroeningseis ‘ecologisch aandachtsgebied’ (EA) kan gebruik worden gemaakt van de teelt van EA-vanggewassen. Eén van de voorwaarde is dat dit EA-vanggewas minimaal 8 weken wordt geteeld.

‘Bewerken’ EA-vanggewas toch toegestaan
Eerder heeft RVO aangegeven dat een EA-vanggewas in de verplichte teeltperiode niet mag worden beweid, gemaaid en/of geklepeld. RVO geeft nu aan dat beweiden en maaien toch is toegestaan.

Voorwaarden
Het beweiden of maaien van een EA-vanggewas in de verplichte teeltperiode is alleen toegestaan als hierna voldoende bedekking van de grond overblijft. Het vanggewas moet nog kunnen bijdragen aan de biodiversiteit en moet zijn functie voor het opnemen van stikstof behouden.

Klepelen ook?
RVO geeft niet specifiek aan dat klepelen ook is toegestaan. Naar onze mening is dat echter wel het geval als aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan. Daarnaast werd voorheen ‘maaien/klepelen’ als ‘éénzelfde activiteit’ benoemd.

Bepaalde gewassen geschikt
In het Overzicht Vanggewassen Ecologisch aandachtsgebied is aangegeven welke gewassen na maaien voldoende hergroei-capaciteit hebben en daardoor geschikt zijn om te beweiden en/of maaien (zie groen gemarkeerde gewassen).

Meer informatie
Zie voor meer informatie:
• De site van RVO met informatie over EA-vanggewassen