Hoogte basis-en vergroeningspremie 2022

9 december 2022

Onlangs is de hoogte van de basis- en vergroeningspremie 2022 definitief vastgesteld. Dit jaar is er geen sprake van budgetkortingen.

Basis- en vergroeningspremie
U kunt in 2022 € 240,62 per hectare aan basispremie ontvangen. De vergroeningspremie bedraagt € 103,78 per hectare. Het totale bedrag aan basis- en vergroeningspremie bedraagt daarmee € 344,40 per ha. Dit is ruim € 27 lager dan in 2021.

Geen budgetkortingen
Ook dit jaar wordt geen Nationale budgetkorting opgelegd. In tegenstelling tot eerdere jaren hoeft RVO dit jaar geen Europese budgetkorting door te voeren.

Correctie met voorschot 2022
Heeft u eerder dit jaar een voorschot op de basis- en vergroeningspremie 2022 ontvangen? Dan verrekent RVO dit bij de definitieve afrekening van uw bedrijfstoeslag.