Hoger budget lbv (+), verlenging lbv+ en planning regelingen verduurzaming


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/proagro.nl/httpdocs/wp-content/themes/proagro/acf/includes/api/api-template.php on line 396
1 februari 2024

De openstellingsperiode voor Lbv-plus wordt waarschijnlijk verlengd tot eind 2024. Daarnaast liggen er voorstellen om de budgetten voor zowel Lbv als Lbv+ nagenoeg te verdubbelen. Verder is een globale planning bekend gemaakt van het beschikbaar komen van de regelingen voor verduurzaming: innoveren, verplaatsen, extensiveren en omschakelen. Deze regelingen zijn, in de basis, bedoeld voor bedrijven die onder de aanpak piekbelasting vallen.

Lbv+ met circa 9 maanden verlengd

In een Kamerbrief heeft minister Van de Wal aangegeven dat het kabinet voornemens is om de openstellingsperiode van de opkoopregeling ‘Piekbelasting’ (Lbv-plus) te verlengen tot eind 2024 (was 5 april 2024).

Betere afweging mogelijk

De reden van deze verlenging is dat lopende dit jaar diverse regelingen voor verduurzaming beschikbaar komen. Op basis van de inhoud van deze regelingen kunnen bedrijven beter inschatten of deelname aan Lbv+ de beste keuze is. De bedrijven moeten wel de gelegenheid krijgen om een weloverwogen keuze te maken. Hiervoor was de oorspronkelijke openstellingsperiode van Lbv+ te kort.

‘Verdubbeling’ budget

De aanvragen voor zowel Lbv als Lbv+ overschrijden de beschikbare budgetten. Om toch alle aanvragen voor Lbv en Lbv+ te kunnen honoreren heeft de minister in de Kamerbrief aangegeven dat zij de budgetten voor beide regeling fors wil verhogen: in totaal van € 1,475 miljard naar € 2,937 miljard. In een Nota van wijziging, t.a.v. de begrotingsstaat LNV 2024 zijn de voorgestelde verhogingen opgenomen. De budgetten worden dan:

  • Lbv: € 1.112 miljoen (was € 500 miljoen, toegevoegd € 612 miljoen).
  • Lbv+: € 1.825 miljoen (was € 975 miljoen, toegevoegd € 850 miljoen).

De begrotingsvoorstellen moeten nog wel worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer.

Planning regelingen verduurzaming voor ‘piekbelasters’

In de Kamerbrief gaat de minister ook in op het beschikbaar komen van regelingen voor verduurzaming. Deze regelingen zijn, in de basis, bedoeld voor bedrijven die onder de aanpak piekbelasting vallen. In tabel 1 is deze globale planning opgenomen. Een bedrijf kan bepaalde regelingen combineren.

Tabel 1 Globale planning regelingen verduurzaming

Categorie Regeling verduurzaming Geplande openstelling/publicatie
     
Innoveren Subsidiemodule brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv-investeringsmodule) Medio 2024
Verplaatsen Landelijke verplaatsingsregeling veehouderij met piekbelasting (Lvvp) Eerste helft 2024
Extensiveren Regeling samenwerking in veengebieden en overgangsgebieden N20001 1 t/m 31 mei 2024
Omschakelen Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL)

Pilot gaat over in ‘definitief IDL’

Tweede kwartaal 2024
t/m 2033

1 Zie voor meer informatie ons bericht Subsidie samenwerking in veenweiden en overgangsgebieden N2000.

Alleen voor bedrijven ‘aanpak piekbelasting’?

In de Kamerbrief wordt meermaals aangeven dat bovenstaande regelingen bedoeld zijn voor bedrijven ‘die vallen onder de aanpak piekbelasting’. Echter bijvoorbeeld de regeling voor ‘extensivering’ is bedoeld voor alle melkveebedrijven die aan de voorwaarden voldoen. Dat het bedrijf valt onder de ‘aanpak piekbelasting’ is hierbij geen specifieke voorwaarde. Zie voor meer informatie ons bericht Subsidie samenwerking in veenweiden en overgangsgebieden N2000 en de site van RVO.

Op dit moment is niet duidelijk of de andere regelingen wel specifiek voor ‘piekbelasters’ zijn bedoeld.