Grondmonsters Fosfaatdifferentiatie en Derogatie 2021

5 februari 2021

Overgangsregeling fosfaatdifferentiatie
Bij veel grondmonsters, die in de laatste jaren zijn genomen, is naast het PAL-getal ook al het P-PAE-getal geanalyseerd. Als een grondmonster is genomen op uiterlijk 31 december 2020, dan mag het bedrijf ervoor kiezen om de fosfaattoestand te bepalen op basis van:
– De oude methode: Pw- of PAL-getal
– De ‘nieuwe’ methode: PAL en P-PAE-getal
In CRV Mineraal wordt gewerkt aan een implementatie van de overgangsregeling, waarschijnlijk is het dan mogelijk te kiezen voor de meest ‘gunstige’ methode. Bij grondmonsters gestoken na 31-12-2020 dient de fosfaattoestand altijd bepaald te worden aan de hand van de nieuwe methode.

Grondmonsters Derogatie
Grondmonsters gestoken voor 1-2-2017 zijn niet meer geldig voor derogatie. Grondmonsters die u wilt gebruiken voor derogatie 20201 moeten gestoken zijn voor 1-2-2021. Komt u er nu achter dat u van enkele percelen geen geldig monster heeft, laat dit monster dan z.s.m. steken zodat u in ieder geval een monster heeft.