GLMC 7 gewasrotatie: volgteelt telt in jaar van teelt


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/proagro.nl/httpdocs/wp-content/themes/proagro/acf/includes/api/api-template.php on line 396
1 februari 2024

Eén van de eisen van GLMC 7 is dat op minimaal 1/3 van het bouwland jaarlijks een ander gewas moet worden geteeld dan in het voorgaande jaar. Deze gewasrotatie kan ook worden ingevuld met een volgteelt. RVO heeft haar standpunt t.a.v. van de teelt van de volgteelt aangepast. De volgteelt telt nu ook als de volgteelt na de hoofdteelt in het tweede jaar wordt geteeld.

Gewasrotatie (GLMC 7) verplicht vanaf 2024

Bedrijven die GLB-subsidies (o.a. basis- en ecopremie) willen ontvangen moeten voldoen aan de conditionaliteit. Vanaf 2024 gelden ook de gewasrotatie-eisen vanuit GLMC 7. Dit geldt niet voor vrijgestelde bedrijven. Zie voor meer informatie ons bericht GLB: wijzigingen conditionaliteit 2024.

Met volgteelt voldoen aan gewasrotatie-eis

Binnen de ‘1/3e-eis’ mag de gewasrotatie, onder voorwaarden, ook ingevuld worden met een volgteelt. De volgteelt moet aansluitend worden ingezaaid en blijven staan tot de hoofdteelt van het opvolgende jaar.

Niet meer ‘tussen twee hoofdteelten’

RVO heeft eerder aangeven dat de volgteelt dan ‘tussen twee hoofdteelten in’ geteeld moet worden. Zie de voorbeelden het hierboven vermelde bericht.

Nieuw standpunt RVO: jaar van teelt telt

Inmiddels heeft RVO haar standpunt gewijzigd. Een volgteelt telt in het jaar van teelt mee voor de gewasrotatie.

 

Voorbeeld

In 2023 is wintertarwe geteeld als hoofdteelt (zonder een aansluitende volgteelt). In het najaar van 2023 wordt weer wintertarwe ingezaaid als hoofdteelt voor 2024. In 2024 wordt wel aansluitend een volgteelt (groenbemester) ingezaaid, die blijft staan tot de hoofdteelt van 2025.

 

Met de volgteelt in 2024 wordt voldaan aan de ‘gewasrotatie-eis’. Dit perceel kan in 2024 ‘ingezet’ worden voor de ‘1/3-eis’ (t.o.v. 2023), ondanks dat twee jaar op een rij dezelfde hoofdteelt is geteeld.

 

 

Conclusie en advies

Door deze nieuwe uitleg kunnen percelen bouwland, waarop in 2024 dezelfde hoofdteelt wordt geteeld als in 2023, toch meetellen voor de gewasrotatie. De te telen volgteelt moet wel aan de voorwaarden voldoen.