GLB en ANLB 2024: NPA en eco-activiteiten


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/proagro.nl/httpdocs/wp-content/themes/proagro/acf/includes/api/api-template.php on line 396
20 december 2023

Als een perceel met een ANLb-pakket wordt ingezet als ‘niet-productief’ areaal volgt vaak een korting op de ANLb-vergoeding. Daarnaast telt bij een combinatie van een ANLb-pakket en een eco-activiteit op hetzelfde perceel de waarde van de eco-activiteit niet altijd mee.

ANLb en NPA

Bedrijven die een ANLb-vergoeding willen ontvangen moeten voldoen aan de conditionaliteit. Een onderdeel van de conditionaliteit is de verplichting om te zorgen voor minimaal 4% ‘niet-productief areaal’ (NPA) (GLMC 8). Zie ons Themabericht GLB: niet-productief areaal (GLMC 8a) 2024.

Vrijstelling GLMC 8

Bepaalde bedrijven zijn vrijgesteld voor GLMC 8, bijvoorbeeld bedrijven met meer dan 75% grasland. Deze bedrijven hoeven geen 4%-NPA te hebben. Zie ons Themabericht GLB-conditionaliteit: GLMC’s 2024.

Korting onderdeel ‘inkomstenverlies’ in ANLb-vergoeding

Een bedrijf dat een perceel met een ANLb-beheerpakket inzet als NPA, wordt gekort op de ANLb-vergoeding als de ANLb-vergoeding een component ‘inkomstensverlies’ heeft. In de tabel Overzicht ANLb-beheerpakketten GLMC 8a 2024 is aangegeven welke ANLb-pakketten ingezet kunnen worden voor NPA. Tevens is aangegeven of ‘inkomstenverlies’ een onderdeel is van de ANLb-vergoeding.

Informatie over hoogte ‘inkomstenverlies’ bij collectief

RVO kan geen informatie verstrekken over een eventuele korting op de ANLb-vergoeding. Het collectief moet aangeven welk deel van de vergoeding bestaat uit ‘inkomstenverlies’.

ANLb en eco-activiteiten

Niet alle eco-activiteiten en ANLb-beheerpakketten kunnen samen op een perceel worden toegepast. Als een combinatie wel is toegestaan, telt de waarde van de eco-activiteit niet altijd mee. Dit is aan de orde als er sprake is van ‘dubbele financiering’.

Dubbele financiering

Bij het samengaan van een eco-activiteit en een ANLb-activiteit op een perceel is er sprake van ‘double funding’ (dubbele financiering) als de vergoeding voor beide activiteiten (deels) is gebaseerd op tenminste één van onderstaande zaken:

  • Inkomstensderving
  • Dezelfde kosten/handeling(en).

Cumulatietabel eco- en ANLb-activiteiten

RVO heeft de Cumulatietabel Overlap Eco-ANLb 2024 opgesteld. Op het tabblad ‘ECO_vs_ANLb’ is met kleuren aangegeven welke eco-activiteiten en ANLb-activiteiten wel of niet samen gaan.

Niet samengaan eco- en ANLb-activiteiten

Als een eco-activiteit en een ANLb-activiteit niet binnen hetzelfde jaar op hetzelfde perceel toegepast kunnen worden is de betreffende cel grijs gekleurd.

Wel samengaan eco- en ANLb-activiteiten

Als een cel blauw of groen is gekleurd kunnen de eco-activiteit en de ANLb-activiteit wel samengaan. Er zijn dan twee mogelijkheden.

Niet meetellen waarde eco-activiteit

Als de cel blauw gekleurd is, dan is er sprake van dubbele financiering. In dat geval wordt aan de eco-activiteit geen waarde toegekend binnen de eco-regeling. De punten van de eco-activiteit tellen wel mee. De vergoeding voor de activiteit vindt plaats vanuit het ANLb.

Wel meetellen waarde eco-activiteit

Als de cel groen gekleurd is, dan is er geen sprake van dubbele financiering. Dan tellen zowel de punten als de waarde van de eco-activiteit mee én wordt de activiteit ook vergoed vanuit het ANLb.

Meer informatie

Zie voor meer informatie de site van RVO.