GLB 2023: Hoofdlijnen systeem ecoregeling

14 juni 2022

In het nieuwe GLB kunt u in aanmerking komen voor steun vanuit de ecoregeling. Dit komt bovenop de basispremie. U kunt zelf bepalen of u hier aan deelneemt. Voor deelname moet u verschillende ‘eco-activiteiten’ uitvoeren. Hiermee geeft u invulling aan de GLB-doelen op de thema’s: klimaat, bodem en lucht, water, landschap en biodiversiteit.

Systeem ecoregeling
Deelname aan de ecoregeling is vrijwillig. Wilt u deelnemen dan gelden de volgende twee stappen:
• Stap 1: u bepaalt of u aan de ‘instapeis’ voldoet. Dit bepaalt u op basis van een puntensysteem.
• Stap 2: u bepaalt de hoogte van de premie, op basis van de ‘waarde’ van de eco-activiteiten.

Eco-activiteiten: punten en waarde
Voor de instapeis heeft LNV aan iedere eco-activiteit punten toegekend per thema. Daarnaast heeft iedere eco-activiteit een bepaalde (standaard)waarde. Hiermee bepaalt u of u aan de instapeis voldoet en vervolgens in welke klasse u terecht komt. De klasse (brons, zilver of goud) bepaalt uw premie vanuit de ecoregeling. De premie per hectare is nog niet definitief. Als indicatie gelden de volgende premies/ha: brons: € 60, zilver € 100, goud € 200. Deze premie wordt uitbetaald over al uw hectares.
Zie voor meer informatie over de eco-regeling, de punten en de waarden, de site van RVO.

Ook aanwezige eco-activiteiten tellen mee
Voert u bepaalde eco-activiteiten al uit (bijv. kruidenrijk grasland)? Of zijn deze reeds aanwezig (bijv. houtwallen en ‘eigen’ sloten)? Ook dan mag u deze meetellen voor de ecoregeling.

Alleen ‘extra zaken’ tellen mee
Een belangrijke voorwaarde is wel dat u deze zaken niet nodig heeft om aan de voorwaarden voor de basispremie te voldoen. Alleen extra zaken komen in aanmerking voor de ecoregeling.