Fosfaatklassen en -normen 2020 definitief


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/proagro.nl/httpdocs/wp-content/themes/proagro/acf/includes/api/api-template.php on line 396
18 februari 2020

Vanaf 2020 heeft u te maken met nieuwe fosfaatklassen. Daarnaast daalt de fosfaatgebruiksnorm op gronden in de fosfaatklasse ‘hoog’. Onder voorwaarden kunt u op bouwland een hogere norm toepassen. De normen in de andere klassen zijn gelijk gebleven of gestegen.

Definitieve fosfaatklassen en -normen
In onderstaande tabel kunt u de definitieve klasse-indeling en bijbehorende normen zien. Deze zijn niet gewijzigd ten opzichte van de eerdere voorstellen.

 

Belang bemonstering
Heeft u uw grond niet bemonsterd? Door de lagere normen wordt het belang hiervan steeds groter!

Geef PAL- en Pw-getal door
De fosfaattoestand moet u uiterlijk 15 mei melden middels de Gecombineerde opgave. Vergeet u deze in te vullen? Dan valt uw grond automatisch in de fosfaatklasse ‘hoog’.

Normverhoging bouwland
U mag op bouwland met fosfaatklasse ‘hoog’ rekenen met een norm van 45 kg, indien u op de desbetreffende percelen ten minste 20 kg fosfaat per ha toedient middels één of meer van de volgende mestsoorten:
• Strorijke vaste mest van rundvee, schapen, geiten of paarden.
• Dikke fractie van meststoffen van rundvee.
• Champost.
• Gft-compost.
• Groencompost.

Op percelen met biologische teelt: 50 kg
Heeft u een bedrijf met biologische teelt? Dan kunt u de norm op de desbetreffende percelen op bovenstaande manier verhogen tot 50 kg per ha. Naast de bovenstaande mestsoorten geldt dit ook wanneer u strorijke vaste mest van varkens gebruikt op de biologisch geteelde percelen.

Melden uiterlijk 31 december
U moet uiterlijk 31 december bij RVO melden op welke percelen u de verhoogde norm heeft toegepast.

Vanaf 2020 gelden andere fosfaatgebruiksnormen. Door de daling van de norm in de fosfaatklasse ‘hoog’ wordt het nemen van grondmonsters steeds interessanter.