Factuur leges Derogatie 2020

25 september 2020

Aanvraag derogatie

De termijn voor het aanvragen van de derogatie voor het jaar 2020 is verstreken. De derogatie vergunning wordt pas verleend wanneer u zowel de monitoringskosten als de leges heeft betaald.

RVO is gemachtigd voor het incasseren van de monitoringskosten. De leges dient u zelf over te maken aan RVO. De factuur leges krijgt u niet via de post, deze is te vinden in ‘mijn dossier’ op mijn.rvo.nl

 

 

Betaal de leges tijdig!

Wanneer de vergunning verleend is komt deze in uw dossier te staan. Het kan zijn dat u de leges nog niet betaald heeft? Als u dat nog niet heeft gedaan, doe dit voor de vervaldatum. Indien de leges niet tijdig betaald worden, wordt de Derogatievergunning niet verstrekt!