Extra mogelijkheid melden maisteelt op zand- en lossgrond t/m 31 maart 2021


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/proagro.nl/httpdocs/wp-content/themes/proagro/acf/includes/api/api-template.php on line 396
24 maart 2021

Onlangs heeft RVO schriftelijk aangegeven (en tevens op haar website gepubliceerd) dat het t/m 31 maart nog mogelijk is om percelen op zand- en lössgrond aan te melden voor de maisteelt. Voorwaarde is wel dat op de percelen bouwland t/m 14 maart geen drijfmest en/of vloeibaar zuiveringsslib is uitgereden. Voor percelen die na 15 februari zijn gekocht of gepacht, is het advies om deze ook bij RVO te melden.

Digitaal post versturen
De melding moet digitaal via digitale post in ‘mijn.rvo.nl’ worden ingediend. In ‘mijn.dossier’ kan (rechts) gekozen worden voor de optie ‘Post indienen’. De stukken moeten onder het onderwerp ‘Besluit gebruik meststoffen’ met als documentsoort ‘Maispercelen melden’ worden ingediend.

Benodigde gegevens
In de melding moeten zowel bedrijfs- als perceelsgegevens worden meegestuurd. Het betreft:
• Het relatienummer.
• De bedrijfsnaam, adres en woonplaats.
• Het perceelsnummer en -naam uit ‘mijn.percelen’.
• De oppervlakte van het perceel.
• De gewascode en omschrijving van de gewascode

Beoordeling en bevestiging
Na het indienen van de melding beoordeelt RVO de aanvraag, indien de percelen zijn goedgekeurd registreert RVO de percelen. In ‘mijn.dossier’ ontvangt de melder na de registratie een ontvangstbevestiging, dit is tevens het meldbewijs.