Doorgeven wijzigingen zaaidatum vanggewassen


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/proagro.nl/httpdocs/wp-content/themes/proagro/acf/includes/api/api-template.php on line 396
28 juni 2021

Vanggewassen voor Ecologisch aandachtsgebied:

Heeft u EA-vanggewassen opgegeven voor de invulling van uw vergroeningseis ‘Ecologisch aandachtsgebied’? En zijn er wijzigingen in o.a. zaaidatum, gewas en/of perceel? Dan moet u deze wijzigingen tijdig doorgeven aan RVO.

Gecombineerde opgave
Heeft u gekozen voor EA-vanggewassen na de hoofdteelt? Dan heeft u met de GO, het gewas, de geplande zaaidatum en de categorie (cat. 1 inzaaien na hoofdteelt of cat. 3 onderzaai) doorgegeven.

Wijzigingen doorgeven
U kunt tot uiterlijk 15 oktober wijzigingen doorgeven aan RVO. Zie voor het melden het ‘stappenplan’ op de site van RVO). Onderstaande wijzigingen bent u verplicht om door te geven:
• Gewas en/of categorie.
• Zaaidatum vanggewas of oogstdatum van hoofdteelt (bij onderzaai).
• Teelt van EA-vanggewas op ander perceel.

Wijziging zaaidatum niet met terugwerkende kracht
U moet een gewijzigde zaaidatum uiterlijk op de nieuwe zaaidatum doorgeven. Is de melddatum later dan de feitelijke inzaaidatum, dan geldt de melddatum als zaaidatum. Vanaf deze datum start de verplichte teeltperiode van 8 weken.

EA-vanggewas op ander perceel
U mag een EA-vanggewas telen op een perceel waarvoor u geen EA-vanggewas heeft opgegeven in de GO. U moet dit ‘andere perceel’ wel met de GO hebben opgegeven. Voldeed u bij het indienen van de GO niet aan de 5%-EA-eis? Dan is het niet toegestaan dat u hiermee uw EA-invulling nu verhoogd.
Ook deze wijziging moet u uiterlijk 15 oktober melden of eerder, als u het gewas eerder inzaait.

Vanggewassen na snijmais:

Teelt u snijmais op zand- of lossgrond, dan is het verplicht een vanggewas te zaaien voor 31-10-2021. De verwachte zaaidatum heeft u ingevuld in de gecombineerde opgave. Wijkt de werkelijke zaaidatum af van de opgegeven zaaidatum in de gecombineerde opgave, pas dit dan aan. Heeft u uw gecombineerde opgave aangepast? Vergeet dan niet om de gecombineerde opgave opnieuw te verzenden.