Derogatie en mais na gras? Vernietigingsmonster nu verplicht!


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/proagro.nl/httpdocs/wp-content/themes/proagro/acf/includes/api/api-template.php on line 396
1 mei 2020

Heeft u afgelopen jaar gebruikgemaakt van derogatie? En wilt u hier, zo mogelijk, dit jaar weer gebruik van maken? Houd er dan rekening mee dat op dit moment de vrijstelling voor het nemen van een graslandvernietigingsmonster bij mais na gras op zand- en lössgrond niet van toepassing is.

Vrijstelling 2019
Maakte u in 2019 gebruik van derogatie? Dan gold voor zand- en lössgrond een korting op de stikstofnorm van 65 kg per ha als u mais ging telen op een perceel dat eerst grasland was. In deze situatie was u wel vrijgesteld van de verplichting om een graslandvernietigingsmonster te nemen als u het maisland met stikstof wilde bemesten.

Vanggewas gras na mais voorgaande jaar
Teelt u gras als verplicht vanggewas na mais in het voorgaande jaar en gebruikt u dit gras voor de voederwinning? Dan is de korting op de stikstofnorm van mais niet van toepassing. Ook geldt dan dat stikstofbemesting op het maisland pas is toegestaan, nadat u een graslandvernietigingsmonster heeft genomen.

Graslandvernietigingsmonster nu wel verplicht
Nu Nederland geen derogatie heeft, geldt deze vrijstelling voor het nemen van een graslandvernietigingsmonster op derogatiebedrijven op dit moment niet. Op zand- en lössgrond mag u, na graslandvernietiging, de mais alleen met stikstof bemesten, indien uit een graslandvernietigingsmonster blijkt, dat stikstofbemesting nodig is. De korting van 65 kg is nu ook niet van toepassing.

Met terugwerkende kracht?
Indien later dit jaar alsnog derogatie wordt verleend, dan wordt deze regeling waarschijnlijk met terugwerkende kracht ingevoerd. Maakt u gebruik van derogatie? Dan is de korting op de stikstofgebruiksnorm van mais (65 kg/ha) alsnog van toepassing en had u wellicht (achteraf) geen monster hoeven te nemen.

Teelt u op zand- en lössgrond mais na graslandvernietiging? Dan is het raadzaam om een graslandvernietigingsmonster te nemen als u het maisland wilt bemesten. Ook als u straks gebruik kunt maken van derogatie.