Derogatie 2024: uiterlijk 29 feb, lagere normen, zone N2000

21 december 2023

Het aanvragen van een derogatievergunning voor 2024 kan tot uiterlijk 29 februari. Dit is ook de uiterste datum voor de grondbemonstering en het opstellen van een bemestingsplan. De uiterste datum voor het indienen van de ‘Aanvullende gegevens’ is afhankelijk of in 2023 ook derogatie is aangevraagd. Voor 2024 gelden lagere derogatienormen. Daarnaast worden de NV-gebieden uitgebreid en kan geen derogatie worden toegepast op percelen in een zone van 250 meter rondom de meeste Natura 2000-gebieden.

Derogatie 2024

Van 1 t/m 29 februari kan de derogatievergunning voor 2024 worden aangevraagd. Deze verschuiving van de uiterste datum heeft te maken met de late aanwijzing van de extra NV-gebieden.

Lagere normen

Zoals eerder aangekondigd zijn de derogatienormen voor 2024 lager, namelijk:

  • 210 kg stikstof per ha in de NV-gebieden.
  • 230 kg stikstof per ha in de overige gebieden.

Uitbreiding NV-gebieden

Voor 2024 zijn de NV-gebieden fors uitgebreid. Zie hiervoor ons bericht NV-gebieden 2024: forse uitbreiding, lagere normen.

Geen derogatie meer in zone rondom Natura 2000-gebied

Vanaf 2023 kan geen derogatie meer toegepast worden in grondwaterbeschermingsgebieden en in Natura 2000-gebieden. Vanaf 2024 geldt dit ook voor een zone van 250 meter rondom een groot deel van de Natura 2000-gebieden.

Lijst met gebieden

In de wijziging van de ‘Uitvoeringsregeling Meststoffenwet’ is in Bijlage II (pag. 6) een lijst opgenomen van de desbetreffende gebieden.

‘Mijn percelen’

In ‘Mijn percelen’ is inmiddels een kaartlaag beschikbaar met deze zones. Deze is inzichtelijk door in de legenda de kaartlaag ‘Derogatievrije zones’ aan te zetten.

Let op: om de kaartlaag aan te zetten moet voldoende ver worden ingezoomd. Om vervolgens de laag te zien moet nog wat verder worden ingezoomd.

Ten minste 50%

Op een perceel mag als geheel geen derogatie worden toegepast indien meer dan 50% van het perceel in deze zone ligt.

Bemestingsplan & grondmonsters

Het bemestingsplan voor derogatiebedrijven moet voor 2024 uiterlijk 29 februari zijn opgesteld. Voor derogatie 2024 zijn grondmonsters geldig met een monsterdatum van 1 februari 2020 t/m 29 februari 2024.

Aanvullende gegevens: afhankelijk van derogatie 2023

Normaal gesproken moeten de ‘Aanvullende gegevens’ uiterlijk 31 januari van het daarop volgende jaar worden ingediend. Voor 2024 is dit afhankelijk of in 2023 derogatie is aangevraagd.

Wel derogatie in 2023

Bedrijven die in 2023 derogatie hebben aangevraagd moeten uiterlijk op 31 januari 2024 de ‘Aanvullende gegevens’ indienen.

Geen derogatie in 2023, wel in 2024

Bedrijven die in 2023 geen derogatie hebben aangevraagd, maar voor 2024 wel geldt dat de ‘Aanvullende gegevens’ uiterlijk 29 februari 2024 ingediend moeten worden.

Meer informatie

Zie voor meer informatie:

  • de wijziging van de ‘Uitvoeringsregeling Meststoffenwet’.
  • De site van RVO.