BGT-check 2020


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/proagro.nl/httpdocs/wp-content/themes/proagro/acf/includes/api/api-template.php on line 396
29 oktober 2020

RVO heeft afgelopen zomer wekelijks circa 1.000 bedrijven uitgenodigd om de ‘BGT-check’ uit te voeren. Ontvangt u een uitnodiging? Dan kunt u de eventueel gewijzigde topografische grenzen van uw percelen controleren.

BGT-check
Het is de bedoeling dat vóór 2022 alle percelen landbouwgrond worden overgezet naar de ‘Basisregistratie Grootschalige Topografie’ (BGT). Hierbij beoordeelt RVO opnieuw alle topografische grenzen (groene lijnen in ‘mijn percelen’). Waarschijnlijk wordt bij bijna ieder perceel de perceelsgrens wel iets aangepast.

Zelf controleren
U krijgt van RVO een uitnodigingsbrief via de post of mail. Indien u een uitnodiging van RVO ontvangt, dan kunt u in ‘mijn rvo’ de voorgenomen wijzigingen onder de ‘BGT-check’ controleren. Bent u het niet (volledig) eens met de wijzigingen, dan kunt u een reactie insturen. Via de mail ontvangt u een bericht, om de terugkoppeling te bekijken in ‘mijn rvo’. Bent u het niet eens met deze terugkoppeling, dan kunt u hierop nogmaals reageren. U heeft tot slot de mogelijkheid om een telefonische afspraak met RVO te maken.

Openstaande verzoeken BGT-check
Bij verschillende veehouders zien wij openstaande verzoeken van de BGT-check in ‘mijn dossier’. Ondanks dat u niet verplicht om de ‘BGT-check’ uit te voeren is het is wel verstandig zodat u in de toekomst geen of minder discussie krijgt over bepaling van perceelsgrenzen. Controleer daarom zelf uw berichten in ‘mijn dossier’ op mijn.rvo.nl.

Overige bedrijven in 2021
Heeft u eind oktober nog geen uitnodiging ontvangen? Dan komt u in 2021 aan de beurt. Vanaf mei 2021 krijgen alle resterende bedrijven met landbouwgrond een uitnodiging voor de ‘BGT-check’