Betalingsrechten en niet-landbouwactiviteiten

7 mei 2020

Vinden er ook niet-landbouwactiviteiten plaats op uw percelen landbouwgrond? U kunt op deze percelen toch betalingsrechten verzilveren, indien deze activiteiten niet meer dan 90 dagen duren en de grond daarna weer beschikbaar is voor de landbouw. Is dat niet het geval? Corrigeer dan uw opgave.

Niet-landbouwactiviteiten
U kunt alleen betalingsrechten verzilveren op percelen die u voor landbouw gebruikt. Het is toegestaan dat op deze percelen ook tijdelijk niet-landbouwactiviteiten plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld de aanleg van een (gas)leiding. Deze mogen echter maximaal 90 dagen duren. Daarna moet het perceel weer voor de landbouw beschikbaar komen. U telt de 90 dagen per kalenderjaar. Als de niet-landbouwactiviteiten dit jaar starten en doorlopen in 2021, dan is uw perceel in beide jaren subsidiabel, indien in beide kalenderjaren de 90 dagen niet overschreden worden.

Niet onttrekken aan landbouw
Uw percelen zijn niet subsidiabel, indien de percelen onttrokken worden aan de landbouw. Heeft u bijvoorbeeld grond in gebruik dat bestemd is voor woningbouw? In het jaar dat de werkzaamheden starten zijn deze percelen niet meer subsidiabel ook al duren de werkzaamheden in dat jaar korter dan 90 dagen. Ook in het geval van zonnepanelen is de grond vanaf het jaar van aanleg niet meer subsidiabel, omdat de hoofdactiviteit energiewinning is. Ook niet als er na de aanleg schapen op weiden.

Gecombineerde opgave aanpassen?
Komt u tot de conclusie dat u onterecht betalingsrechten heeft aangevraagd op bepaalde percelen? U kunt dan gekort worden. Het vinkje voor het aanvragen van betalingsrechten op de betreffende percelen kunt u nog weghalen en de Gecombineerde opgave opnieuw indienen. Deze mogelijkheid heeft u tot het moment dat RVO een controle uitvoert.

Vraag alleen betalingsrechten aan op subsidiabele grond. Niet-landbouwactiviteiten mogen maximaal 90 dagen per kalenderjaar duren en uw perceel moet daarna weer beschikbaar zijn voor de landbouw.