Bemestingsplan niet- derogatie: planning per gewas ook voldoende


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/proagro.nl/httpdocs/wp-content/themes/proagro/acf/includes/api/api-template.php on line 396
31 januari 2024

RVO heeft aangegeven dat een landbouwkundig bemestingsplan op gewasniveau ook geschikt is om te voldoen aan de voorwaarden van het verplichte bemestingsplan voor alle bedrijven. Hiermee voldoen de meeste bemestingsplannen, zoals die in de praktijk op akkerbouwbedrijven worden opgesteld, ook aan de voorwaarden.

Verplicht bemestingsplan niet-derogatiebedrijf

Sinds 2023 moeten ook niet-derogatiebedrijven een bemestingsplan opstellen. In 2024 moet het bemestingsplan uiterlijk 14 maart zijn opgesteld. Zie ons bericht Bemestingsplan voor alle bedrijven uiterlijk 14 maart.

Voorwaarden verplicht bemestingsplan

In de toelichting van RVO op het bemestingsplan staan een aantal eisen die verder gaan dan wat in de derogatiebeschikking (artikel 4 lid 5 onderdeel a) is opgenomen. De eisen sluiten daarnaast vaak niet aan bij de praktijk. Zo moet voor ieder perceel apart een de geplande bemesting worden opgenomen. Daarnaast moeten de voorraadmutaties ook onderdeel uitmaken van het plan.

Praktische invulling ook mogelijk

Naar aanleiding van het bovenstaande hebben we een aantal vragen aan RVO gesteld. Uit de schriftelijke antwoorden blijkt dat het ook voldoende is als het bemestingsplan wordt opgesteld o.b.v. de oppervlakte per gewas (onderverdeeld naar grondsoort). Logischerwijs zal bij (grote) verschillen tussen bijv. rassen en percelen ook een apart bemestingsadvies worden opgesteld. Vervolgens kan, op basis van het geplande areaal en de geplande bemesting, worden berekend of de geplande bemesting past binnen de gebruiksnormen. Bij deze laatste stap wordt ook rekening gehouden met de eventuele voorraadmutaties.