Basispremie en –voorwaarden in GLB 2023


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/proagro.nl/httpdocs/wp-content/themes/proagro/acf/includes/api/api-template.php on line 396
6 september 2021

Onlangs is in ‘Brussel’ een akkoord bereikt over het nieuwe GLB voor de periode 2023-2027. Veel details moeten nog uitgewerkt worden. Toch kan een inschatting worden gemaakt over de hoogte van de nieuwe basispremie. Wilt u deze basispremie ontvangen? Dan moet u aan de basisvoorwaarden voldoen.

Hoogte basispremie
In ‘Brussel’ is een akkoord bereikt over o.a. de verdeling van GLB-budgetten. Een deel van dit budget komt beschikbaar voor de basispremie. Nederland kan hier op zekere hoogte zelf bepaalde keuzes maken. Ondanks dat deze keuzes nog niet definitief zijn, is onze inschatting dat de basispremie op circa € 235 per hectare uitkomt. Dit kan echter nog wat bijgesteld worden.

Geen betalingsrechten
De basispremie wordt uitgekeerd op basis van uw subsidiabele hectares. De huidige betalingsrechten komen te vervallen.

Vergoeding ecoregeling
Naast de basispremie kunt u een extra vergoeding vanuit de ‘ecoregeling’ ontvangen. Hiervoor moet u maatregelen nemen in het kader van ‘verduurzaming’. Deze vergoeding is dan ook geen inkomenssteun, maar een vergoeding voor ‘maatschappelijke diensten’.

Basisvoorwaarden
De voorwaarden (‘conditionaliteit’) om de basispremie te kunnen ontvangen, zijn in hoofdlijnen te vergelijken met de huidige randvoorwaarden en een deel van de vergroeningseisen. Er zijn echter wezenlijke verschillen en er gelden extra eisen. Zo zal een aantal procenten van uw landbouwgrond gebruikt moeten worden voor de aanleg van bijvoorbeeld bufferstroken, akkerranden en/of landschapselementen. De mate waarin is echter nog niet bekend.
Vanaf 2023 zult u meer moeten doen om de basispremie te kunnen ontvangen. De impact is echter nog niet voldoende in te schatten.