Aanmelden fosfaatverrekening 2021

3 november 2021

Heeft u dit jaar te veel fosfaat op uw bouwland gebruikt? Dan kunt u deze overschrijding onder voorwaarden verrekenen met aankomend jaar. U moet de ‘fosfaatverrekening’ uiterlijk 31 december melden bij RVO.

Overschrijding van 20 kg
U mag de fosfaatverrekening alleen toepassen als de overschrijding van de gebruiksnorm niet groter is dan 20 kg fosfaat per ha bouwland.

Akkerbouwer
Deze regeling is met name bedoeld voor akkerbouwers. Zij kunnen immers met ‘onvoorziene gehaltes’ te maken krijgen vanwege de aanvoer van meststoffen. Onder voorwaarden kunnen melkveehouders met bouwland hier ook gebruik van maken. De overschrijding moet dan ontstaan zijn door bijvoorbeeld aangevoerde dierlijke mest.

Compenseren in 2022
De hoeveelheid fosfaat die u dit jaar te veel heeft gebruikt moet u compenseren in 2022. Door de verrekening met 2021 wordt de gebruiksnorm in 2022 in feite verlaagd. Wanneer u de aangepaste fosfaatnorm in 2022 overschrijdt vervalt de verrekening en kunt u voor 2021 alsnog een boete krijgen.

Enkel voor de gebruiksnorm
U mag de fosfaatverrekening alleen toepassen voor de fosfaatgebruiksnorm. De verhoogde norm telt niet mee voor de fosfaatplaatsingsruimte voor de mestverwerkingsplicht en grondgebondengroei melkveehouderij.